Znak jakości szkoły - Tarcza PERSPEKTYW

Po raz piąty z rzędu Technikum nr 1 w Ciechanowie znalazło się wśród 500 najlepszych techników w Polsce, sklasyfikowanych w Rankingu Szkół Ponadgimnazjalnych PERSPEKTYWY 2020 i przyznano honorowy tytuł „Srebrnej Szkoły 2020”.

Rekrutacja

Dowiedz się więcej o zasadach panujących podczas rekrutacji kandydatów na uczniów do naszej szkoły.

CISCO Academy

Technikum nr.1 im. Gen. Józefa Bema w Ciechanowie uczestniczy od roku 2012 w programie Akademii CISCO. Uczestnicy zajęć mogą szkolić się w kilku dostępnych kursach, całkowicie za darmo.

Projekty dofinansowane z UE

W tym miejscu znajdują się informacje na temat projektów dofinansowanych z UE realizowanych w ZS1 w Ciechanowie

KIERUNKI KSZTAŁCENIA

Technik Informatyk

W ramach nauki zawodu uczeń zdobywa wiedzę i umiejętności w zakresie: posługiwania się systemami operacyjnymi, obsługi oprogramowania użytkowego i diagnostycznego, .... (kliknij ikonę po więcej)

Technik Teleinformatyk

W ramach nauki zawodu uczeń zdobywa wiedzę na temat central telefonicznych,sieci teleinformatycznych, sieci komputerowych ... (kliknij ikonę po więcej)

Technik Elektryk

W ramach nauki zawodu uczeń zdobywa wszechstronną wiedzę i umiejętności w zakresie: pomiarów elektrycznych, wykonywania prac montażowych urządzeń i instalacji elektrycznych, eksploatacji ... (kliknij ikonę po więcej)

Technik Przemysłu Mody z elementami kosmetologii

W trakcie nauki na kierunku Technik Przemysłu Mody zdobędziesz wiedzę i umiejętności w zakresie.. (kliknij ikonę po więcej)

Technik Logistyk

W ramach nauki zawodu uczeń zdobywa wiedzę na temat planowania, organizacji, kierowania i kontroli przemieszczania towarów od producenta do konsumenta wykorzystując informacje płynące z rynku w ... (kliknij ikonę po więcej)

Technik Cyfrowych Procesów Graficznych

W trakcie nauki uczeń zdobywa wiedzę na temat tworzenia kompozycji projektów, projektowania oraz redagowanie publikacji i druków, projektowanie i realizację witryn www.... (kliknij ikonę po więcej)

REGULAMIN KONKURSU GRY OLD School COUNTER STRIKE:

 1. Data konkursu - 19,20.03.2020r.
 2. Nabór chętnych drużyn 5 osobowych do udziału - 13-17.03.2020r.
 3. Klasę może reprezentować tylko 1 drużyna.
 4. Rozegranie konkursu systemem pucharowym.
 5. Wyłonienie zwycięzcy 20.03.2020r.
 6. Rozdanie dyplomów dla zwycięskiej drużyny - 20.03.2020r.

 

Organizator: Przemysław Łuniewski

REGULAMIN KONKURSU na najciekawszą grafikę

REGULAMIN KONKURSU na najciekawszą grafikę na tło pulpitu o tematyce:

 

 „Generał Józef Bem, a także  inżynier wojskowy założyciel pierwszej, samodzielnej organizacji polskich techników, patron naszej szkoły”

 

Konkurs dla wszystkich klas dowolnego profilu

 

 • 1. Postanowienia ogólne
 1. Celem konkursu jest tworzenie wizerunku patrona szkoły, promocja patrona, twórcza organizacja czasu wolnego z wykorzystaniem techniki komputerowej
 2. Zadanie konkursowe polega na wykonaniu pracy graficznej , która będzie tłem na pulpit komputerów w naszej szkole.
 3. Zwycięskie prace będą umieszczone na stronie szkoły.
 4. Organizatorem konkursu jest Zespół Szkół Nr 1 im. gen. J.Bema w Ciechanowie
 5. Finał, ogłoszenie wyników i wręczenie nagród konkursowych odbędzie się na uroczystości podczas obchodów Dnia Patrona w dniu 20. III. 2020r.

 

Elektro Bem

Regulamin konkursu Elektro Bem dla wszystkich uczniów klas elektrycznych Organizator: Opiekunowie koła elektrycznego Elektro-Tech

Cele konkursu: Celem konkursu jest propagowanie wśród uczniów potrzeby wprowadzania odnawialnych źródeł energii. Prace konkursowe wykonane zgodnie z zasadami rozwiną umiejętności planowania projektów technicznych wśród uczniów. Dodatkowym celem konkursu jest ukazanie niestandardowych możliwości wykorzystania energii słonecznej.

DEBATA W RAMACH PROJEKTU ERASMUS+

29.01.2020r. uczniowie Zespołu Szkół nr 1 oraz Zespołu Szkół nr 4 w Ciechanowie debatowali z zaproszonymi przedsiębiorcami w siedzibie Starostwa Powiatowego w Ciechanowie. Naszą szkołę reprezentowali przedstawiciele klas logistycznych III L i II L. Debata pod nazwą "Od chęci do działań – trudy lokalnego rynku pracy" zorganizowana była przez Fundację Edukacyjno-Sportową REGENERACJA w Ciechanowie.

            Spotkanie podsumowało  kilkumiesięczne działania fundacji i aktywnych uczniów w ramach projektu "Przedsiębiorczo w Youthro" dofinansowanego z programu Erasmus+.

            Wśród zaproszonych gości byli przedstawiciele Powiatowego Urzędu Pracy w Ciechanowie, Mazowieckiej Izby Gospodarczej oraz  lokalni przedsiębiorcy z firm: T4B, Metaltech, Easy book, Centrum Figura.

            Zgodnie z tematyką spotkania  podczas debaty poruszone zostały aspekty  rozpoczęcia ścieżki zawodowej absolwenta i prowadzenia własnej działalności gospodarczej w ramach samozatrudnienia i samorealizacji. Uczniowie najczęściej pytali o realia prowadzenia własnej firmy. Pracodawcy zachęcali młodzież do odbywania staży zawodowych jako pierwszego kroku do wejścia na rynek pracy oraz podkreślali dominującą rolę motywacji w poszukiwaniu pracy.

            Debata pozwoliła uczniom spojrzeć na rynek pracy od strony doświadczonych pracowników i przedsiębiorców, konstruować argumenty, zweryfikować własne poglądy oraz  poszerzyć swoją wiedzę.

DJ

Wycieczka do sejmu

Klasy III Ti TE były 30.01 w sejmie RP oraz w Palmirach. W sumie 39 uczniów. Opiekunowie J. Kowalski, M. Suwinski, M. Korzybski.

Kontakt

Zespół Szkół nr 1 im. gen. Józefa Bema w Ciechanowie
023-673-25-29
sekretariat@zs1.com.pl