Wywiadówki

SPOTKANIA Z RODZICAMI
w roku szkolnym 2019/2020

23.09.2019 (klasy I i IV)

21.10.2019

25.11.2019

20.01.2020

20.04.2020

25.05.2020

 

Kontakt

Zespół Szkół nr 1 im. gen. Józefa Bema w Ciechanowie
023-673-25-29
sekretariat@zs1.com.pl