Kierunki kształcenia w roku szkolnym 2019/2020

 

KIERUNKI KSZTAŁCENIA

 

Po gimnazjum:

Technik informatyk

Technik logistyk - klasa mundurowa

Technik elektryk

Technik przemysłu mody z elementami kosmetologii - nowość

 

Po szkole podstawowej:

Technik informatyk

Technik logistyk - klasa mundurowa

Technik elektryk

Technik grafiki i poligrafii cyfrowej

 

351203 TECHNIK INFORMATYK

 

Kwalifikacje zawodowe

Po gimnazjum:

EE.08. Montaż i eksploatacja systemów komputerowych, urządzeń peryferyjnych i sieci.

EE.09 Programowanie, tworzenie i administrowanie stronami internetowymi i bazami danych.

Po szkole podstawowej:

INFO.02. Montaż i eksploatacja systemów komputerowych, urządzeń peryferyjnych i sieci

INFO.03. Programowanie, tworzenie i administrowanie stronami internetowymi i bazami danych

 

Korzyści:

® szkolenia z Akademii Cisco,

® przygotowanie do uzyskania certyfikatu zawodowego Cisco Certified Networking Associate (CCNA),

® program kursu CCNA R&S (Routing and Switching, Connecting Networks, Introduction to Networks),

® możliwość korzystania z profesjonalnie wyposażonych pracowni komputerowych.

 

Przygotowanie do wykonywania zadań:

 • diagnozowanie oprogramowania,
 • administrowanie sieciami komputerowymi,
 • projektowanie stron internetowych,
 • tworzenie aplikacji internetowych,
 • projektowanie i tworzenie sieci komputerowych,
 • projektowanie bazy danych,
 • instalowanie oprogramowania,
 • pisanie programów w różnych językach programowania,
 • dobieranie sprzętów do konkretnych sytuacji,
 • podejmowanie i rozliczanie działalności gospodarczej.

 

Możliwość zatrudnienia jako:

 • administrator sieci,
 • helpdesk - informatyk wsparcia użytkowników,
 • konsultant/wdrożeniowiec IT,
 • pozycjoner stron internetowych,
 • serwisant sprzętu komputerowego,
 • tester oprogramowania komputerowego,
 • webmaster,

333107 TECHNIK LOGISTYK

 

Kwalifikacje zawodowe

Po gimnazjum:

AU.22. Obsługa magazynów.

AU.32. Organizacja transportu.

Po szkole podstawowej:

SPL.01. Obsługa magazynów.

SPL.04. Organizacja transportu.

 

Korzyści:

® rozwijanie umiejętności i zainteresowań w dziedzinie obronności oraz kształtowanie umiejętności wojskowych uczniów,

® możliwość zdobycia dodatkowych kwalifikacji  przydatnych w służbach mundurowych,

® ścisła współpraca z 5 Mazowiecką Brygadą Wojsk Obrony Terytorialnej,

® ćwiczenia praktyczne na terenie jednostki wojskowej,

® zajęcia z samoobrony, szkolenia bojowego, zarządzania bezpieczeństwem, planowaniem i organizowaniem logistyki wojskowej, kursy i szkolenia specjalistyczne, np. pierwszej pomocy.

 

Przygotowanie do wykonywania zadań:

 • zajmowanie się planowaniem i obsługą procesów zaopatrzenia, produkcji, magazynowania, dystrybucji oraz zapewnienie właściwej jakości usługi przy możliwie najniższych kosztach logistycznych,
 • dobieranie środków transportu do realizowanego zadania,
 • dbanie o utrzymanie firmy w optymalnej gotowości do produkcji oraz zapewnienie systemu dystrybucji,
 • wyodrębnianie i monitorowanie kosztów logistyki oraz prowadzenie rozliczenia z klientami, dbanie o efektywność firmy,
 • przygotowywanie i sprawdzanie dokumentów, m.in. finansowych, przewozowych, raportów magazynowych.

 

Możliwość zatrudnienia w:

 • zawodowej służbie wojskowej,
 • terytorialnej służbie wojskowej,
 • innych zawodach mundurowych (straży pożarnej, policji, służbie celnej itp.)
 • działach logistyki przedsiębiorstw przemysłowych, w firmach handlowych, dystrybucyjnych, przewozowych i usługowych,
 • przedsiębiorstwach, firmach transportowo-spedycyjnych.

 

311303 TECHNIK ELEKTRYK

 

Kwalifikacje zawodowe

Po gimnazjum:

EE.05. – Montaż, uruchamianie i konserwacja instalacji, maszyn i urządzeń elektrycznych.

EE.26. – Eksploatacja maszyn, urządzeń i instalacji elektrycznych.

Po szkole podstawowej:

ELE.02. – Montaż, uruchamianie i konserwacja instalacji, maszyn i urządzeń elektrycznych.

ELE.03. – Eksploatacja maszyn, urządzeń i instalacji elektrycznych.

 

Korzyści:

® możliwość zdobycia uprawnień eksploatacyjnych SEP do 1 kV, niezbędnych do podjęcia pracy  

     przy instalacjach i urządzeniach elektrycznych.

® przygotowanie do studiów na pokrewnych kierunkach oraz do pracy w zawodzie.

 

Przygotowanie do wykonywania zadań:

 • montowanie i uruchamianie urządzeń elektrycznych na podstawie dokumentacji technicznej,
 • wykonywanie i uruchamianie instalacji elektrycznych na podstawie dokumentacji technicznej,
 • lokalizowanie i usuwanie uszkodzeń maszyn, urządzeń i instalacji elektrycznych,
 • ocenianie stanu technicznego urządzeń i instalacji elektrycznych po montażu i naprawie,
 • montowanie i naprawianie układów sterowania i zabezpieczeń maszyn i urządzeń elektrycznych,
 • dobieranie, montowanie i sprawdzanie działania środków ochrony przeciwporażeniowej.

 

Możliwość zatrudnienia w:

 • elektrowniach, zakładach energetycznych, kopalniach, hutach, na kolei,
 • firmach naprawiających sprzęt elektryczny,
 • firmach handlowych zajmujących się sprzedażą osprzętu elektrycznego,
 • firmach projektujących i montujących instalacje alarmowe,
 • we własnej firmie prowadzącej działalność gospodarczo-usługową (np. naprawa sprzętu

     gospodarstwa domowego, usługi elektroinstalacyjne, itp.).

 

 

 

3119441 TECHNIK PRZEMYSŁU MODY

z elementami kosmetologii

 

Kwalifikacje zawodowe

Po gimnazjum:

AU.14. Projektowanie i wytwarzanie wyrobów odzieżowych.

AU.42. Organizacja procesów wytwarzania wyrobów odzieżowych.

 

Korzyści:

® zdobycie umiejętności i wiedzy z zakresu konstrukcji i modelowania odzieży

® zdobycie umiejętności i wiedzy z zakresu materiałoznawstwa odzieżowego, technologii wytwarzania i prezentowania ubiorów

® obsługa komputerowego systemu projektowania i przygotowania produkcji odzieży

® umiejętność obsługi maszyn i urządzeń stosowanych podczas wytwarzania wyrobów odzieżowych

® warsztaty modowe w Wyższej Szkole VIAMODA w Warszawie

® zdobycie umiejętności elementów kosmetologii: podstawy wizażu i stylizacji paznokci

 

Przygotowanie do wykonywania zadań:

 • projektowanie odzieży
 • opracowywanie dokumentacji wyrobów odzieżowych
 • wytwarzanie wyrobów odzieżowych
 • organizowanie i kontrolowanie procesów wytwarzania wyrobów odzieżowych
 • prowadzenie działań związanych z marketingiem mody.

 

Możliwość zatrudnienia:

 • pracownia projektowa odzieży
 • kreator i stylista mody w mediach
 • kostiumograf filmowy i teatralny
 • produkcja i tworzenie marki odzieżowej
 • branża modowa – domy mody i pokazy kolekcji
 • własna działalność w branży odzieżowej

 

 

 

 

311943 TECHNIK GRAFIKI I POLIGRAFII CYFROWEJ

 

Kwalifikacje zawodowe

Po szkole podstawowej:

PGF.04.  Przygotowanie oraz wykonywanie prac graficznych i publikacji cyfrowych.

PGF.05.  Drukowanie cyfrowe i obróbka druków.

 

Korzyści:

® umożliwia podjęcie nauki w szkołach wyższych I stopnia na kierunkach: informatyka, grafika artystyczna, grafika komputerowa, multimedia i grafika komputerowa, papiernictwo i poligrafia

® umożliwia kontynuację nauki na innych kierunkach związanych z branżą IT i poligrafią 

® duże zapotrzebowanie na pracę w tym zawodzie

 

Przygotowanie do wykonywania zadań:

 • przygotowanie publikacji i prac graficznych do drukowania
 • obsługiwanie cyfrowych systemów produkcyjnych stosowanych w poligrafii
 • przygotowanie prezentacji graficznych i multimedialnych
 • wykonywanie i wdrażanie internetowych projektów multimedialnych
 • prowadzenie procesów drukowania
 • organizowanie i prowadzenie działalności gospodarczej

 

Możliwość zatrudnienia w:

 • agencjach reklamowych
 • wydawnictwach oraz drukarniach cyfrowych
 • studiach graficznych
 • firmach zajmujących się obsługą marketingową innych przedsiębiorstw
 • instytucjach badawczych przy dokumentacji badań
 • własnej firmie świadczącej usługi z zakresu grafiki komputerowej
 • studiach fotograficznych

 

 

 

 

 

 

 

ATUTY NASZEJ SZKOŁY:

 

 • tytuł Brązowej Tarczy 2018 wg rankingu „Perspektyw”,
 • realizacja projektów finansowanych ze środków UE
 • Doradztwo zawodowe w szkołach powiatu ciechanowskiego
 • Zawodowcy na start
 • możliwość korzystania z profesjonalnie wyposażonych pracowni specjalistycznych,
 • zajęcia dodatkowe rozwijające zainteresowania, przygotowujące do egzaminów zawodowych i maturalnych oraz dydaktyczno – wyrównawcze,
 • stypendia dla najlepszych uczniów,
 • współpraca z różnymi zakładami w ramach praktyk zawodowych: ENERGA - OPERATOR S.A., SOFIDEL, BAUER S.A.

 

 

 

 

 

Kontakt

Zespół Szkół nr 1 im. gen. Józefa Bema w Ciechanowie
023-673-25-29
sekretariat@zs1.com.pl