Rady pedagogiczne

RADY PEDAGOGICZNE

11.09.

02.10.

listopad i luty Rada Szkoleniowa

17.10.

18.12.

08.01.

23.04.

18.06.

02.07.

Kontakt

Zespół Szkół nr 1 im. gen. Józefa Bema w Ciechanowie
023-673-25-29
sekretariat@zs1.com.pl