Rady pedagogiczne

RADY PEDAGOGICZNE

10.09.

01.10.

listopad i luty Rada Szkoleniowa

19.11.

17.12.

07.01.

24.04.

17.06.

początek lipca 2019

Kontakt

Zespół Szkół nr 1 im. gen. Józefa Bema w Ciechanowie
023-673-25-29
sekretariat@zs1.com.pl