Rady pedagogiczne

 

RADY PEDAGOGICZNE 2019/2020

09.09.2019

listopad 2019 i luty 2020 - Rada Szkoleniowa

25.11.2019

16.12.2019

13.01.2020

20.04.2020

22.06.2020 

koniec czerwca/początek lipca

Kontakt

Zespół Szkół nr 1 im. gen. Józefa Bema w Ciechanowie
023-673-25-29
sekretariat@zs1.com.pl