Znak jakości szkoły - Tarcza PERSPEKTYW

Po raz piąty z rzędu Technikum nr 1 w Ciechanowie znalazło się wśród 500 najlepszych techników w Polsce, sklasyfikowanych w Rankingu Szkół Ponadgimnazjalnych PERSPEKTYWY 2020 i przyznano honorowy tytuł „Srebrnej Szkoły 2020”.

Rekrutacja

Dowiedz się więcej o zasadach panujących podczas rekrutacji kandydatów na uczniów do naszej szkoły.

CISCO Academy

Technikum nr.1 im. Gen. Józefa Bema w Ciechanowie uczestniczy od roku 2012 w programie Akademii CISCO. Uczestnicy zajęć mogą szkolić się w kilku dostępnych kursach, całkowicie za darmo.

Projekty dofinansowane z UE

W tym miejscu znajdują się informacje na temat projektów dofinansowanych z UE realizowanych w ZS1 w Ciechanowie

KIERUNKI KSZTAŁCENIA

Technik Informatyk

W ramach nauki zawodu uczeń zdobywa wiedzę i umiejętności w zakresie: posługiwania się systemami operacyjnymi, obsługi oprogramowania użytkowego i diagnostycznego, .... (kliknij ikonę po więcej)

Technik Programista

Technik programista jest znakomitym wyborem drogi życiowej dla wszystkich, którzy z ciekawością patrzą na komputery, oraz nie przerażają ich przedmioty ścisłe. Programowanie to nie tylko pieniądze, to ciekawa pasja dająca m. in. możliwość programowania robotów, pisania gier 3D, aplikacji mobilnych, desktopowych. ... (kliknij ikonę po więcej)

Technik Elektryk

W ramach nauki zawodu uczeń zdobywa wszechstronną wiedzę i umiejętności w zakresie: pomiarów elektrycznych, wykonywania prac montażowych urządzeń i instalacji elektrycznych, eksploatacji ... (kliknij ikonę po więcej)

Technik Przemysłu Mody z elementami kosmetologii

W trakcie nauki na kierunku Technik Przemysłu Mody zdobędziesz wiedzę i umiejętności w zakresie.. (kliknij ikonę po więcej)

Technik Logistyk

W ramach nauki zawodu uczeń zdobywa wiedzę na temat planowania, organizacji, kierowania i kontroli przemieszczania towarów od producenta do konsumenta wykorzystując informacje płynące z rynku w ... (kliknij ikonę po więcej)

TECHNIK LOGISTYK - Oddział przygotowania wojskowego

OPW stanowią nową ofertę edukacji wojskowej skierowanej do uczniów szkół ponadpodstawowych. (kliknij ikonę po więcej)

Lekcja Fizyki

 
 
 
W trudnych czasach pandemii nauka nie musi być nudna.
Uczniowie klasy 3ti/te, uczący się fizyki, mieli możliwość uczestniczyć w wykładzie, który przygotował prof. dr hab. Radosław Przeniosło - wykładowca Uniwersytetu Warszawskiego.
Spotkanie odbyło się online, prosto z auli Wydziału Fizyki UW. Uczniowie mogli poznać własności bimetali, zobaczyć obraz z kamery termowizyjnej czy też poznać wpływ ciekłego azotu na gumowego węża.
Dziękujemy Panu profesorowi i jego asystentce za ciekawe spotkanie!

Wspomienie

Zdjęcie Elżbiety Grabowskiej. Motto:Odeszłaś cicho, bez słów pożegnania,  Tak jak byś nie chciała swym odejściem smucić…” ( J. Twardowski)

          Społeczność Zespołu Szkół nr 1 w Ciechanowie poniosła kolejną stratę... Pożegnaliśmy dzisiaj emerytowaną nauczycielkę naszej szkoły-  Elżbietę Grabowską, która zmarła 21 marca 2021 roku.  Wiadomość o jej nieoczekiwanej  śmierci przyjęliśmy z głębokim smutkiem. W osobie Eli żegnamy bowiem nie tylko świetnego pedagoga, ale przede wszystkim dobrego, wrażliwego człowieka, serdeczną przyjaciółkę, bliską koleżankę.

          Elżbieta Grabowska była absolwentką  Wydziału  Mechaniczno- Technologicznego  Politechniki Warszawskiej oraz Wydziału Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego. Przez kilkanaście lat pracowała w warszawskich i ciechanowskich zakładach przemysłowych, by w roku 1991 związać ostatecznie swe zawodowe życie ze szkolnictwem. Rozpoczęła pracę w naszej szkole,  gdzie  uczyła teoretycznych przedmiotów zawodowych oraz fizyki. Mimo przejścia na emeryturę, pozostała aktywna  zawodowo niemalże do końca życia.

Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych

1 marca obchodzimy Święto Żołnierzy Wyklętych, upamiętniające żołnierzy antykomunistycznego i niepodległościowego podziemia. Porozumienie Organizacji Kombatanckich i Niepodległościowych reprezentujące m.in.: Zrzeszenie „Wolność i Niezawisłość”, Związek Żołnierzy Narodowych Sił Zbrojnych, Światowy Związek Żołnierzy Armii Krajowej zwróciły się w 2009 r. o ustalenie dnia 1 marca Dniem Żołnierzy Antykomunistycznego Podziemia. Święto zostało uznane za obowiązujące Ustawą Sejm Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 3 lutego 2011 r. o ustanowieniu Narodowego Dnia Pamięci „Żołnierzy Wyklętych”: „W hołdzie „Żołnierzom Wyklętym” - bohaterom antykomunistycznego podziemia, którzy w obronie niepodległego bytu Państwa Polskiego, walcząc o prawo do samostanowienia i urzeczywistnienia dążeń demokratycznych społeczeństwa polskiego, z bronią w ręku, jak i w inny sposób, przeciwstawili się sowieckiej agresji i narzuconemu siłą reżimowi komunistycznemu.”

 

W naszej szkole nauczyciele na lekcjach wychowawczych zorganizowali pokaz filmowy o żołnierzach wyklętych

 

 

100. rocznica Konstytucji marcowej

17 marca 1921 r., kilka minut przed godziną 17, Marszałek Sejmu Wojciech Trąmpczyński wypowiedział znamienne słowa: „Proszę tych Posłów, którzy są za ustawą konstytucyjną, tak jak została uchwalona w trzecim czytaniu, ażeby powstali”. Następnie, bez przeliczania głosów, ogłosił: „Ogromna większość jest za ustawą. Ustawa w trzecim czytaniu została przyjęta”. Na sali rozległy się brawa. Tym sposobem przyjęto pierwszą nowoczesną ustawę zasadniczą – dokument determinujący funkcjonowanie odrodzonej Rzeczypospolitej.

NOWE BOISKO CZEKA NA UCZNIÓW!

Młodzież może  już korzystać z nowoczesnego boiska wielofunkcyjnego, które zostało przebudowane od podstaw i zmodernizowane.

Trochę historii… W marcu 2020 r. Szkoła  złożyła wniosek o dofinansowanie boiska do  Samorządu Województwa Mazowieckiego w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Infrastruktury Sportowej MAZOWSZE 2020” na kwotę 200 tys. zł, z czego otrzymała połowę tej sumy. Zarząd Powiatu Ciechanowskiego wyraził zgodę na realizację przedsięwzięcia, które przeprowadził organ prowadzący.

W  listopadzie  2020 roku intensywnie rozpoczęto prace na terenie starego boiska. W niespełna dwa miesiące  (w niekiedy bardzo trudnych warunkach atmosferycznych) ekipa budowlana ułożyła nawierzchnię tartanową.  Boisko zostało wyposażone w nowe bramki do piłki ręcznej oraz stojaki do koszykówki  wraz z tablicami i obręczami. Na nowej  nawierzchni oprócz boiska do gry w piłkę ręczną zostały wytyczone po dwa boiska: do gry w koszykówkę i siatkówkę. Obiekt sportowy został także otoczony z trzech stron „piłkochwytami”.

Nowoczesna  inwestycja sportowa wpłynie na rozwój zainteresowań uczniów i przyczyni się do osiągnięć sportowych.

Kontakt

Zespół Szkół nr 1 im. gen. Józefa Bema w Ciechanowie
023-672-48-24
sekretariat@zs1.com.pl