Znak jakości szkoły - Tarcza PERSPEKTYW

Po raz piąty z rzędu Technikum nr 1 w Ciechanowie znalazło się wśród 500 najlepszych techników w Polsce, sklasyfikowanych w Rankingu Szkół Ponadgimnazjalnych PERSPEKTYWY 2020 i przyznano honorowy tytuł „Srebrnej Szkoły 2020”.

Rekrutacja

Dowiedz się więcej o zasadach panujących podczas rekrutacji kandydatów na uczniów do naszej szkoły.

CISCO Academy

Technikum nr.1 im. Gen. Józefa Bema w Ciechanowie uczestniczy od roku 2012 w programie Akademii CISCO. Uczestnicy zajęć mogą szkolić się w kilku dostępnych kursach, całkowicie za darmo.

Projekty dofinansowane z UE

W tym miejscu znajdują się informacje na temat projektów dofinansowanych z UE realizowanych w ZS1 w Ciechanowie

KIERUNKI KSZTAŁCENIA

Technik Informatyk

W ramach nauki zawodu uczeń zdobywa wiedzę i umiejętności w zakresie: posługiwania się systemami operacyjnymi, obsługi oprogramowania użytkowego i diagnostycznego, .... (kliknij ikonę po więcej)

Technik Teleinformatyk

W ramach nauki zawodu uczeń zdobywa wiedzę na temat central telefonicznych,sieci teleinformatycznych, sieci komputerowych ... (kliknij ikonę po więcej)

Technik Elektryk

W ramach nauki zawodu uczeń zdobywa wszechstronną wiedzę i umiejętności w zakresie: pomiarów elektrycznych, wykonywania prac montażowych urządzeń i instalacji elektrycznych, eksploatacji ... (kliknij ikonę po więcej)

Technik Przemysłu Mody z elementami kosmetologii

W trakcie nauki na kierunku Technik Przemysłu Mody zdobędziesz wiedzę i umiejętności w zakresie.. (kliknij ikonę po więcej)

Technik Logistyk

W ramach nauki zawodu uczeń zdobywa wiedzę na temat planowania, organizacji, kierowania i kontroli przemieszczania towarów od producenta do konsumenta wykorzystując informacje płynące z rynku w ... (kliknij ikonę po więcej)

Technik Cyfrowych Procesów Graficznych

W trakcie nauki uczeń zdobywa wiedzę na temat tworzenia kompozycji projektów, projektowania oraz redagowanie publikacji i druków, projektowanie i realizację witryn www.... (kliknij ikonę po więcej)

WYCIECZKA DO LG ELEKTRONICS - MŁAWA

16.04.2019 r. uczniowie klasy II i I Technikum Logistycznego uczestniczyli w wycieczce zawodoznawczej do LG Elektronics w Mławie w ramach projektu współfinansowanego ze środków EFS - „Doradztwo edukacyjno-zawodowe w szkołach powiatu ciechanowskiego”.

LG  jest światowej skali liderem w dziedzinie elektroniki i wiodącym producentem telewizorów plazmowych. Kierownik Działu Logistyki  przedstawił  szeroką gamę wyrobów, których produkcja oparta jest na najnowocześniejszej technologii.

Celem wycieczki było zapoznanie uczniów z procesami logistycznymi w nowoczesnym przedsiębiorstwie. Uczniowie  obserwowali proces produkcji na liniach technologicznych, poznali złożony system kontroli jakości wyrobów gotowych, pracę środków transportu wewnętrznego oraz zasady gospodarki magazynowej.

Efektem tej  wizyty jest wzbogacenie wiedzy uczniów z zakresu nowoczesnych rozwiązań produkcyjnych, dystrybucyjnych i magazynowych. Wycieczka pozwoliła przedstawić w praktyce wiedzę zdobywaną na lekcjach przedmiotów zawodowych i rozbudzić zainteresowanie pracą logistyka.

                                                                           Donata Jóźwiak

Zapraszamy !!!

KONKURS JĘZYKA ANGIELSKIEGO I NIEMIECKIEGO

W marcu w szkołach podstawowych na terenie Ciechanowa i w okolicznych miejscowościach odbył się I etap konkursu językowego organizowany przez naszą szkołę. Z języka angielskiego była to XI edycja konkursu a z niemieckiego VII. Szkoły bardzo licznie i chętnie włączyły się w to przedsięwzięcie.

Do II etapu zakwalifikowały się następujące osoby.

Język niemiecki:

Julia Prusińska SP7

Marta Podlasińska SP5

Ewa Świątek SP7

Karol Bugajewski SP7

Kinga Tarnowska SP7

Natalia Zabielska SP7

Julia Cybulska SP7

Julia Kacpura SP5

Błażej Grelik Liszkiewicz SP5

Dominika Podlaska SP7

Karolina Uliczna SP5

Język angielski:

Marceli Grzegorzewski SP STO

Jagoda Orłowska SP 7

Julia Prusińska SP 7

Karolina Królikowska SP 7

Ola Mikołajczyk SP 7

Ada Dymkowska SP4

Kacper Tartas SP 7

Łukasz Wronka SP 7

Karolina Nowak SP 7

Magda Kamińska SP 4

Anna Stryjek SP 4

Adrian Wyszomirski  SP 7

Adam Janda SP STO

Wszystkim szkołom i nauczycielom serdecznie dziękujemy za udział w konkursie. Osoby zakwalifikowane do II etapu zapraszamy wraz z nauczycielami na drugi etap konkursu. O terminie poinformujemy.  Do zobaczenia

                                              

                                                                       Renata Kreft

                                                                       Marta Sławińska

Wycieczka do Warszawy

W piątek grupa uczniów klas 4 i 3 technikum uczestniczyła w zajęciach na pracowni fizycznej Wydziału Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego. Wykonywali doświadczenia z wahadłem, dokonywali pomiarów i uczyli się profesjonalnego opracowywania wyników. Po uczcie dla umysłu odbyła się uczta dla ciała w znanej restauracji.

Relacja z konkursu wiedzy i umiejętności technicznych

W dniu 12 kwietnia 2019 r. w siedzibie Wydziału Inżynierii i Ekonomii PWSZ w Ciechanowie przy ul. Narutowicza 9 odbył się konkurs Wiedzy i Umiejętności Technicznych zorganizowany przez Zakład Mechaniki i Budowy Maszyn.

Uczestników przywitał kierownik Zakładu Mechaniki i Budowy Maszyn dr inż. Tomasz Dzik oraz Rektor Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Ciechanowie prof. Dr hab. Leszek Zygner z kanclerzem mgr inż. Piotr Wójcik.

Trzecia edycja konkursu spotkała się z dużym zainteresowaniem szkół ponadgimnazjalnych, gdyż swój akces zgłosiło 9 placówek:

 1. Zespół Szkół nr 3 im. Stanisława Staszica w Ciechanowie,
 2. Zespół Szkół nr 1 im. gen. J. Bema w Ciechanowie,
 3. Szkoła Techniczna Zespołu Szkół Bydgoskiego Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Ciechanowie,
 4. Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. J.P. II w Żurominie.
 5. Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Gołotczyźnie
 6. ZSM CKP nr 2 w Białymstoku
 7. Zespół Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Mońkach
 8. Centrum Edukacji Zawodowej i Ustawicznej "Kopernik" Wyszków
 9. Zespół Szkół Technicznych im. Stanisława Płoskiego w Ciechanowie

Podczas zawodów uczestnicy Konkursu startowali w dwóch etapach:

 • wiedzy teoretycznej,
 • umiejętności praktycznych.

Podstawowymi celami Konkursu były:

 • budzenie i rozwijanie wśród uczniów zainteresowania techniką,
 • promowanie kierunku technicznego jakim jest Mechanika i Budowa Maszyn.

Zawartość merytoryczna pytań dotyczyła dla:

 • części teoretycznej - zagadnień konstrukcji, termodynamiki, praw fizyki, elektrotechniki i elektroniki, rysunku technicznego oraz miernictwa i systemów pomiarowych,
 • zadań praktycznych - łączenia prostych obwodów prądu przemiennego z elementami pasywnymi, wykonywania pomiarów wielkości fizycznych, czytania rysunków technicznych, spawania nowoczesnymi technikami, zdalnego kierowania pojazdami mechanicznymi oraz mikroskopowego rozpoznawania materiałów po ich właściwościach.

Zakres merytoryczny pytań i zadań obu etapów jest skorelowany z podstawami programowymi kształcenia w następujących zawodach:

 • technik mechanik,
 • technik mechatronik,
 • technik elektronik,
 • technik elektryk,
 • technik pojazdów samochodowych,
 • technik budownictwa,
 • technik mechanizacji rolnictwa,

Pierwszy etap konkursu przygotowany został w formie 20 pytań (po 3 minuty na każde pytanie zadawane jednocześnie wszystkim zespołom), za które można było otrzymać 40 pkt (2 punkty za każdą dobrą odpowiedź na zadane pytanie). Dodatkowo zespół który pierwszy udzielił prawidłowej odpowiedzi na zadane pytanie otrzymywał +1 pkt.

Do drugiego etapu konkursu zostało zakwalifikowanych 6 zespołów z najlepszymi wynikami z etapu pierwszego.

Drugi etap konkursu przygotowany został w formie 6 zadań praktycznych (po 10 min na każde zadanie realizowane równolegle w 6 pomieszczeniach) za które można było otrzymać 60 pkt (1 zadanie zrealizowane w wyznaczonym czasie - 10 pkt). Dodatkowo za zakończone powodzeniem i przed upływem wyznaczonego czasu zadanie praktyczne zespół otrzymywał +1 pkt za każdą minutę.

W trakcie zmagań zespołów kibice, a po zakończeniu zadań uczestnicy konkursu brali udział w zorganizowanych, warsztatach, pokazach oraz zwiedzaniu bazy laboratoryjnej PWSZ w Ciechanowie.

Na placu za gmachem głównym PWSZ podczas całego dnia odbywały się pokazy edukacyjne m. in. pokazy nowoczesnych urządzeń i technik spawania firmy Fronius i Linde Gaz Polska, które przygotowały dla uczestników imprezy konkurs spawania.

Ponadto na parkingu został przygotowany tor gokartowy na którym zorganizowany został konkurs jazdy na czas gokartem elektrycznym oraz pozakonkursowa przejażdżka tym gokartem.

Ostatecznie zmagania uczestników zakończyły się następującym rankingiem:

 1. Zespół Szkół nr 1 im. gen. J. Bema w Ciechanowie – 74 punkty,
 2. ZSM CKP nr 2 w Białymstoku – 73 punkty,
 3. Zespół Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Mońkach – 68 punktów,
 4. Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. J.P. II w Żurominie – 59 punktów,
 5. Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Gołotczyźnie – 56 punktów,
 6. Szkoła Techniczna Zespołu Szkół Bydgoskiego Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Ciechanowie – 35 punktów.

Zwycięzcą okazał się Zespół Szkół nr 1 im. gen. J. Bema w Ciechanowie w składzie:

 1. Dawid Święcki (Technik Elektryk),
 2. Sebastian Zadrożny (Technik Elektryk),
 3. Łukasz Radecki (Technik Informatyk).

Opiekunem zespołu był Przemysław Grochowski.

Kontakt

Zespół Szkół nr 1 im. gen. Józefa Bema w Ciechanowie
023-673-25-29
sekretariat@zs1.com.pl