Znak jakości szkoły - Tarcza PERSPEKTYW

Po raz czwarty z rzędu Technikum nr 1 w Ciechanowie znalazło się wśród 300 najlepszych techników w Polsce, sklasyfikowanych w Rankingu Szkół Ponadgimnazjalnych PERSPEKTYWY 2019 i przysługuje mu tytuł „Brązowej Szkoły 2018”.

Rekrutacja

Dowiedz się więcej o zasadach panujących podczas rekrutacji kandydatów na uczniów do naszej szkoły.

CISCO Academy

Technikum nr.1 im. Gen. Józefa Bema w Ciechanowie uczestniczy od roku 2012 w programie Akademii CISCO. Uczestnicy zajęć mogą szkolić się w kilku dostępnych kursach, całkowicie za darmo.

Projekty dofinansowane z UE

W tym miejscu znajdują się informacje na temat projektów dofinansowanych z UE realizowanych w ZS1 w Ciechanowie

KIERUNKI KSZTAŁCENIA

Technik Informatyk

W ramach nauki zawodu uczeń zdobywa wiedzę i umiejętności w zakresie: posługiwania się systemami operacyjnymi, obsługi oprogramowania użytkowego i diagnostycznego, .... (kliknij ikonę po więcej)

Technik Teleinformatyk

W ramach nauki zawodu uczeń zdobywa wiedzę na temat central telefonicznych,sieci teleinformatycznych, sieci komputerowych ... (kliknij ikonę po więcej)

Technik Elektryk

W ramach nauki zawodu uczeń zdobywa wszechstronną wiedzę i umiejętności w zakresie: pomiarów elektrycznych, wykonywania prac montażowych urządzeń i instalacji elektrycznych, eksploatacji ... (kliknij ikonę po więcej)

Technik Energetyk

W ramach nauki zawodu uczeń zdobywa wiedzę i umiejętności w zakresie: nadzorowania przebiegu procesów wytwarzania energii, prowadzenia gospodarki paliwowej,.... (kliknij ikonę po więcej)

Technik Logistyk

W ramach nauki zawodu uczeń zdobywa wiedzę na temat planowania, organizacji, kierowania i kontroli przemieszczania towarów od producenta do konsumenta wykorzystując informacje płynące z rynku w ... (kliknij ikonę po więcej)

Technik Cyfrowych Procesów Graficznych

W trakcie nauki uczeń zdobywa wiedzę na temat tworzenia kompozycji projektów, projektowania oraz redagowanie publikacji i druków, projektowanie i realizację witryn www.... (kliknij ikonę po więcej)

WITAJCIE WAKACJE!

19 czerwca w Zespole Szkół nr 1 odbyło się uroczyste zakończenie roku szkolnego 2018/2019. Dyrektor szkoły, pani Krystyna Ślubowska, dokonała podsumowania pracy uczniów i wyróżniła tych najlepszych.  Warto wspomnieć, iż najwyższą średnią ocen 5,56 zdobył uczeń klasy 3 ti – Adam Żakowski. Oprócz wysokich wyników w nauce byli również uczniowie, którzy wyróżniali innymi osiągnięciami: technicznymi, sportowymi, artystycznymi, recytatorskimi… Wszystkim im gratulujemy, a całej społeczności szkolnej życzymy udanych wakacji!

Dni patrona 2019

    7 czerwca 2019r. odbyła się jedna z najważniejszych uroczystości w ciągu roku szkolnego – Dzień Patrona Szkoły – gen. Józefa Bema. To szkolne święto, już tradycyjnie, było okazją do upamiętnienia sylwetki naszego wspaniałego patrona, a także do przedstawienia naszej szkoły, która godnie reprezentuje tego wielkiego człowieka i bohatera. Dlatego też mottem tegorocznej uroczystości stały się słowa Marka Twaina: „Prawdziwie wielcy ludzie wywołują w nas poczucie, że sami możemy stać się wielcy”.

   W tym roku uczestniczyliśmy w ważnym wydarzeniu, w nadaniu nowego sztandaru Zespołowi Szkół nr1. Sztandar Zespołu Szkół Zawodowych im. Gen. Józefa Bema został 19 czerwca 1976r. przekazany szkole przez Komitet Rodzicielski. W tym roku szkolnym nadano również placówce imię generała Bema. Oficjalnie, 7 czerwca 2019 r,. po 43 latach, pożegnaliśmy dawny sztandar, który trafił na zasłużony odpoczynek na honorowym miejscu naszej szkoły, a powitaliśmy w Zespole Szkół nr 1 nową chorągiew.

   Tegoroczna uroczystość była również wyjątkowa, ponieważ uczniowie pierwszej klasy o profilu mundurowym złożyli ślubowanie na sztandar szkoły. Jest to nowy kierunek kształcenia w naszej placówce, który cieszy się dużym zainteresowaniem, a uczniowie już osiągają sukcesy w licznych pozaszkolnych  konkursach logistycznych.

    Losy i sylwetkę generała Józefa Bema przybliżyła zgromadzonym prezentacja multimedialna ucznia klasy 3ti Adama Żakowskiego. Ciekawym komentarzem opatrzył ją nauczyciel historii – pan Jacek Hryniewicz.

    Część artystyczna, kończąca uroczystość, to scenka, która była próbą odpowiedzi na pytanie, co by było, gdyby Józef Bem żył dzisiaj. Uczniowie (Marek Morawski z klasy 1ti1, Jakub Chludziński z klasy 1tl), w sposób niesztampowy i z lekką nutą humoru, przybliżyli zebranym sylwetkę naszego patrona. Został on ukazany jako wyjątkowy człowiek na miarę współczesnych czasów. Była to również okazja do zaprezentowania uczniowskich talentów: Jakub Królikowski (2ti) i Kornel Korzybski (absolwent), pod kierunkiem nauczyciela wychowania fizycznego pana Michała Korzybskiego, dali pokaz umiejętności taekwondo; Adrian Mach, Michał Rupiński i Marcin Niezgodziński  z klasy 2 te zaprezentowali konkursowy tunel aerodynamiczny własnej konstrukcji, a uczennica klasy 1tl  - Marta Błaszkiewicz zachwyciła wykonaniem piosenki Ani Wyszkoni „Biegnij przed siebie”.

Wszystkim uczniom biorącym udział w uroczystości dziękujemy za zaangażowanie i inwencję twórczą.

 

Monika Kołakowska

Renata Czarnecka

MIKOŁAJ ŻBIKOWSKI - FINALISTĄ OLIMPIADY INNOWACJI TECHNICZNYCH I WYNALAZCZOŚCI

 

W dniach 31.05.19 - 2.06.19 r. w II Liceum Ogólnokształcącym im. Władysława Broniewskiego w Koszalinie odbył się finał ogólnopolskiej OLIMPIADY INNOWACJI TECHNICZNYCH I WYNALAZCZOŚCI o tytuł "Młodego Innowatora" mająca charakter naukowo – techniczny. Organizacja Olimpiady jest finansowana ze środków Ministerstwa Edukacji Narodowej, środków własnych Polskiego Związku Stowarzyszeń Wynalazców i Racjonalizatorów.

Celem Olimpiady jest zainteresowanie młodzieży tematyką innowacyjności, ze szczególnym naciskiem na nabycie praktycznych umiejętności związanych z dokonywaniem i zgłaszaniem projektów wynalazczych, aktywizacją twórczego myślenia, edukacją o charakterze badawczym, usprawniającym, konstrukcyjnym bądź technologicznym pod kierunkiem opiekuna naukowego. Efektem takich działań jest zachęcenie uczestników Olimpiady do podejmowania samodzielnych działań o charakterze proinnowacyjnym, jak również poszerzenie ich wiedzy.

Olimpiada rozwija pasję i kształtuje umiejętności samodzielnego zdobywania wiedzy podnosząc aktywność poznawczą młodzieży uzdolnionej. To decyduje o lepszym przygotowaniu uczniów do dalszego kształcenia, a tym samym wyznacza drogę do ścisłej współpracy z wyższymi uczelniami.

Wyniki konkursu literacko – plastycznego z okazji Dnia Patrona

Część literacka

Wyróżnienia:

Krzysztof Kamiński 2 tt/tc

Bartosz Falęcki 3 ti

Jakub Chudziński 1 tl

Część plastyczna

Wyróżnienia:

Piotr Losz 2 tt/Tc

Daria Bartkiewicz 2ti

Ryszard Nowicki 1 ti2

Gratulujemy!

Organizatorzy:

Dorota Smolińska

Monika Kołakowska

Dzień bez tytoniu

Dzień 31 maja to „Światowy Dzień bez Tytoniu”. Klasa 2ti oraz 2tl przygotowały dla klas pierwszych program, pokazujący negatywny wpływ palenia na zdrowie. Nasza szkolna pielęgniarka opowiedziała o tym, jak działa dym tytoniowy na organizm ludzki, a następnie odbył się „Sąd nad papierosem”. Świadkowie w sprawie negatywnie opisali wpływ papierosa, a sąd wydał wyrok skazujący.

Kontakt

Zespół Szkół nr 1 im. gen. Józefa Bema w Ciechanowie
023-673-25-29
sekretariat@zs1.com.pl