Znak jakości szkoły - Tarcza PERSPEKTYW

Po raz piąty z rzędu Technikum nr 1 w Ciechanowie znalazło się wśród 500 najlepszych techników w Polsce, sklasyfikowanych w Rankingu Szkół Ponadgimnazjalnych PERSPEKTYWY 2020 i przyznano honorowy tytuł „Srebrnej Szkoły 2020”.

Rekrutacja

Dowiedz się więcej o zasadach panujących podczas rekrutacji kandydatów na uczniów do naszej szkoły.

CISCO Academy

Technikum nr.1 im. Gen. Józefa Bema w Ciechanowie uczestniczy od roku 2012 w programie Akademii CISCO. Uczestnicy zajęć mogą szkolić się w kilku dostępnych kursach, całkowicie za darmo.

Projekty dofinansowane z UE

W tym miejscu znajdują się informacje na temat projektów dofinansowanych z UE realizowanych w ZS1 w Ciechanowie

KIERUNKI KSZTAŁCENIA

Technik Informatyk

W ramach nauki zawodu uczeń zdobywa wiedzę i umiejętności w zakresie: posługiwania się systemami operacyjnymi, obsługi oprogramowania użytkowego i diagnostycznego, .... (kliknij ikonę po więcej)

Technik Programista

Technik programista jest znakomitym wyborem drogi życiowej dla wszystkich, którzy z ciekawością patrzą na komputery, oraz nie przerażają ich przedmioty ścisłe. Programowanie to nie tylko pieniądze, to ciekawa pasja dająca m. in. możliwość programowania robotów, pisania gier 3D, aplikacji mobilnych, desktopowych. ... (kliknij ikonę po więcej)

Technik Elektryk

W ramach nauki zawodu uczeń zdobywa wszechstronną wiedzę i umiejętności w zakresie: pomiarów elektrycznych, wykonywania prac montażowych urządzeń i instalacji elektrycznych, eksploatacji ... (kliknij ikonę po więcej)

Technik Przemysłu Mody z elementami kosmetologii

W trakcie nauki na kierunku Technik Przemysłu Mody zdobędziesz wiedzę i umiejętności w zakresie.. (kliknij ikonę po więcej)

Technik Logistyk

W ramach nauki zawodu uczeń zdobywa wiedzę na temat planowania, organizacji, kierowania i kontroli przemieszczania towarów od producenta do konsumenta wykorzystując informacje płynące z rynku w ... (kliknij ikonę po więcej)

TECHNIK LOGISTYK - Oddział przygotowania wojskowego

OPW stanowią nową ofertę edukacji wojskowej skierowanej do uczniów szkół ponadpodstawowych. (kliknij ikonę po więcej)

Zajęcia praktyczne kadetów 1 klasy o profilu Technik logistyk

W tym tygodniu odbyły się pierwsze, zgodnie z programem szkolenia, zajęcia praktyczne kadetów 1 klasy o profilu Technik logistyk - Oddział Przygotowania Wojskowego Zespołu Szkół Nr 1 im. gen. Józefa Bema w Ciechanowie.
Program zajęć klas Oddziału Przygotowania Wojskowego oprócz zajęć teoretycznych obejmuje także szkolenia praktyczne. W tym tygodniu w ramach zajęć lekcyjnych uczniowie uczestniczyli w szkoleniu z podstaw musztry wojskowej, które odbyło się na terenie koszar Patronackiej Jednostce Wojskowej i zostało poprowadzone przez żołnierzy 5. Mazowieckiej Brygady Obrony Terytorialnej. Tematyka zajęć obejmowała m.in. przyjmowanie postawy zasadniczej i swobodnej, zwroty w miejscu oraz oddawanie honorów.
Przed kadetami kolejne szkolenia, które odbędą się w najbliższych tygodniach i będą obejmowały m.in. musztrę zespołową, taktykę, szkolenia medyczne oraz strzeleckie.
Nauczanie wojskowe w #OPW obejmie szkolenie zasadnicze w klasach I–IV technikum, w trakcie którego będą realizowane zajęcia teoretyczne i praktyczne oraz obóz szkoleniowy w klasie V technikum. Minimalna liczba zajęć realizowanych w ramach programu w obu typach szkół to 230 godzin, w tym 53 godziny zajęć teoretycznych i 177 godzin zajęć praktycznych. Są one przeprowadzane zarówno w szkole jak i w „patronackiej” jednostce wojskowej.
Za realizację programu odpowiadają organy prowadzące szkoły, a koordynowaniem całego projektu zajmuje się Biuro do spraw Programu „Zostań Żołnierzem Rzeczypospolitej”.
Oddział Przygotowania Wojskowego został utworzony w Zespole Szkół nr 1 na podstawie decyzji Ministra Obrony Narodowej. W tym roku szkoła otrzymała na podstawie podpisanej umowy dotacyjnej pomiędzy Ministerstwem ON a Starostwem powiatowym w Ciechanowie dotację, która została przeznaczona na zakup wyposażenia indywidualnego dla każdego ucznia oraz wyposażenia specjalistycznego dla potrzeb całego oddziału.
    

Powrót do szkoły

Zgodnie z Rozporządzeniem MEiN z dnia 29. 04 2021 r w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 od 17 maja 2021 roku uczniowie wracają do szkół w trybie hybrydowym. W naszej szkole zajęcia będą się odbywały:

- od 17 maja do 21 maja 2021 roku - klasy I (klasy uczą się w trybie stacjonarnym w szkole), klasy II (w trybie zdalnym),
- od 24 maja do 28 maja 2021 roku - klasy II (klasy uczą się w trybie stacjonarnym w szkole), klasy I (w trybie zdalnym),

- od 31 maja 2021 r wszyscy uczniowie naszej szkoły będą uczyć się w trybie stacjonarnym

 

 

Kierunki kształcenia BEM Ciechanów

Przedstawiamy wam krótki program, o kierunkach kształcenia jakie będą realizowane w naszej szkole w nowym roku szkolnym 2021/22. Jest to naszym zdaniem najlepsza piątka spośród wszystkich kierunków zawodowych.

  • Technik programista - NOWY KIERUNEK
  • Technik informatyk
  • Technik logistyk - oddział przygotowania wojskowego
  • Technik logistyk
  • Technik przemysłu mody z elementami kosmetologii
  • Technik elektryk

Wybierz Technik Przemysłu Mody – zawód przyszłości

Drogi Ósmoklasisto

Wybierz Technik Przemysłu Mody – zawód  przyszłości

Mijający rok szkolny 2020/2021 jest okresem szczególnie trudnym  dla uczniów Technikum Przemysłu Mody z elementami kosmetologii.

Pandemia i obostrzenia z niej wynikające uniemożliwiły realizację zaplanowanych wielu atrakcyjnych przedsięwzięć m.in. uczestnictwo w Targach Mody, wizyta studyjna w Laboratorium Katedry Odzieżownictwa Politechniki Łódzkiej, czy chociażby przeprowadzenie zajęć warsztatowych.

Jednak wyłączenie nauki stacjonarnej nie przeszkodziły młodzieży uczącej się na tym kierunku w osiągnięciu świetnych wyników w Ogólnopolskiej Olimpiadzie z zakresu Projektowania i Wytwarzania Odzieży. Trzy uczennice Klasy II TEM: Zuzanna Kilmkiewicz, Wiktoria Ostrowska i Natalia Żebrowska  zostały finalistkami Olimpiady. Był to również czas na rozwijanie swoich pasji, osobistego rozwoju i podejmowanie pierwszych prób projektowania własnych kolekcji z wykorzystaniem umiejętności manualnych i programów komputerowych.

Poprawa sytuacji epidemicznej daje nadzieję na powrót do nauki stacjonarnej,  w najbliższych tygodniach uda nam się zrealizować zaplanowane projekty. Już 25 maja udamy się do profesjonalnego studia fotograficznego w Warszawie, aby poznać tajniki wykonania modowej sesji zdjęciowej. Młodzież będzie mogła osobiście uczestniczyć w sesji fotograficznej w odpowiednio przygotowanym do tego celu atelier. 26 czerwca będziemy uczestniczyć w wyjątkowym święcie mody – w Targach Mody Wow Fashion Select  w Warszawie, gdzie spotkają się najlepsi polscy projektanci i kreatorzy mody. Jeszcze w tym roku szkolnym odbędą się zajęcia z wizażu i stylizacji paznokci w odpowiednio przygotowanej sali, wyposażonej w niezbędne meble, przyrządy i kosmetyki pod kierunkiem dyplomowanych kosmetologów.

Zapraszamy. Możesz przyjść do szkoły. Pokażemy Ci możliwości rozwoju i odkryjemy tajniki zawodu z pasją.

 

   

230 lat temu uchwalono Konstytucję 3 Maja

Dziś przed pomnikiem Polskiej Organizacji Wojskowej oraz pomnikiem Tadeusza Kościuszki Dyrektor Zespołu Szkół nr 1 im. gen. Józefa Bema Pani Krystyna Ślubowska w towarzystwie wicedyrektora ppłk. rez. Karola Szczepaniaka oraz przy asyście kadetów Oddziału Przygotowania Wojskowego (OPW) złożyli pamiątkową wiązankę kwiatów.
fot. kadet OPW Mateusz Kimona.
  

Kontakt

Zespół Szkół nr 1 im. gen. Józefa Bema w Ciechanowie
023-672-48-24
sekretariat@zs1.com.pl