Znak jakości szkoły - Tarcza PERSPEKTYW

Po raz czwarty z rzędu Technikum nr 1 w Ciechanowie znalazło się wśród 300 najlepszych techników w Polsce, sklasyfikowanych w Rankingu Szkół Ponadgimnazjalnych PERSPEKTYWY 2019 i przysługuje mu tytuł „Brązowej Szkoły 2018”.

Rekrutacja

Dowiedz się więcej o zasadach panujących podczas rekrutacji kandydatów na uczniów do naszej szkoły.

CISCO Academy

Technikum nr.1 im. Gen. Józefa Bema w Ciechanowie uczestniczy od roku 2012 w programie Akademii CISCO. Uczestnicy zajęć mogą szkolić się w kilku dostępnych kursach, całkowicie za darmo.

Projekty dofinansowane z UE

W tym miejscu znajdują się informacje na temat projektów dofinansowanych z UE realizowanych w ZS1 w Ciechanowie

KIERUNKI KSZTAŁCENIA

Technik Informatyk

W ramach nauki zawodu uczeń zdobywa wiedzę i umiejętności w zakresie: posługiwania się systemami operacyjnymi, obsługi oprogramowania użytkowego i diagnostycznego, .... (kliknij ikonę po więcej)

Technik Teleinformatyk

W ramach nauki zawodu uczeń zdobywa wiedzę na temat central telefonicznych,sieci teleinformatycznych, sieci komputerowych ... (kliknij ikonę po więcej)

Technik Elektryk

W ramach nauki zawodu uczeń zdobywa wszechstronną wiedzę i umiejętności w zakresie: pomiarów elektrycznych, wykonywania prac montażowych urządzeń i instalacji elektrycznych, eksploatacji ... (kliknij ikonę po więcej)

Technik Przemysłu Mody z elementami kosmetologii

W trakcie nauki na kierunku Technik Przemysłu Mody zdobędziesz wiedzę i umiejętności w zakresie.. (kliknij ikonę po więcej)

Technik Logistyk

W ramach nauki zawodu uczeń zdobywa wiedzę na temat planowania, organizacji, kierowania i kontroli przemieszczania towarów od producenta do konsumenta wykorzystując informacje płynące z rynku w ... (kliknij ikonę po więcej)

Technik Cyfrowych Procesów Graficznych

W trakcie nauki uczeń zdobywa wiedzę na temat tworzenia kompozycji projektów, projektowania oraz redagowanie publikacji i druków, projektowanie i realizację witryn www.... (kliknij ikonę po więcej)

Wyniki konkursu literacko – plastycznego z okazji Dnia Patrona

Część literacka

Wyróżnienia:

Krzysztof Kamiński 2 tt/tc

Bartosz Falęcki 3 ti

Jakub Chudziński 1 tl

Część plastyczna

Wyróżnienia:

Piotr Losz 2 tt/Tc

Daria Bartkiewicz 2ti

Ryszard Nowicki 1 ti2

Gratulujemy!

Organizatorzy:

Dorota Smolińska

Monika Kołakowska

MIKOŁAJ ŻBIKOWSKI - FINALISTĄ OLIMPIADY INNOWACJI TECHNICZNYCH I WYNALAZCZOŚCI

 

W dniach 31.05.19 - 2.06.19 r. w II Liceum Ogólnokształcącym im. Władysława Broniewskiego w Koszalinie odbył się finał ogólnopolskiej OLIMPIADY INNOWACJI TECHNICZNYCH I WYNALAZCZOŚCI o tytuł "Młodego Innowatora" mająca charakter naukowo – techniczny. Organizacja Olimpiady jest finansowana ze środków Ministerstwa Edukacji Narodowej, środków własnych Polskiego Związku Stowarzyszeń Wynalazców i Racjonalizatorów.

Celem Olimpiady jest zainteresowanie młodzieży tematyką innowacyjności, ze szczególnym naciskiem na nabycie praktycznych umiejętności związanych z dokonywaniem i zgłaszaniem projektów wynalazczych, aktywizacją twórczego myślenia, edukacją o charakterze badawczym, usprawniającym, konstrukcyjnym bądź technologicznym pod kierunkiem opiekuna naukowego. Efektem takich działań jest zachęcenie uczestników Olimpiady do podejmowania samodzielnych działań o charakterze proinnowacyjnym, jak również poszerzenie ich wiedzy.

Olimpiada rozwija pasję i kształtuje umiejętności samodzielnego zdobywania wiedzy podnosząc aktywność poznawczą młodzieży uzdolnionej. To decyduje o lepszym przygotowaniu uczniów do dalszego kształcenia, a tym samym wyznacza drogę do ścisłej współpracy z wyższymi uczelniami.

KONKURS JĘZYKOWY

23 maja 2019 roku odbył się finał konkursu z języka angielskiego i niemieckiego dla gimnazjalistów i uczniów klas VII i VIII szkół podstawowych organizowany przez nauczycielkę języka angielskiego – Martę Sławińską oraz nauczycielkę języka niemieckiego – Renatę Kreft, pod patronatem czasopisma dla nauczycieli „Języki obce w szkole”. Była to już XI edycja konkursu z języka angielskiego i VII edycja z języka niemieckiego. 

Celem konkursu jest inspirowanie i zachęcanie młodzieży z Ciechanowa i okolic do pogłębiania zainteresowań i wiedzy z zakresu leksyki, gramatyki, wiadomości kulturoznawczych dotyczących krajów angielskiego i niemieckiego obszaru językowego, doskonalenia umiejętności językowych, popularyzacja kultury angielskiej i niemieckiej, umiejętność zaprezentowania się przed nowymi osobami, chęć sprawdzenia się, motywowanie uczniów do rozwijania swoich zainteresowań, kształtowanie u biorącej w konkursie młodzieży poczucia własnej wartości oraz promocja szkoły.

Dzień bez tytoniu

Dzień 31 maja to „Światowy Dzień bez Tytoniu”. Klasa 2ti oraz 2tl przygotowały dla klas pierwszych program, pokazujący negatywny wpływ palenia na zdrowie. Nasza szkolna pielęgniarka opowiedziała o tym, jak działa dym tytoniowy na organizm ludzki, a następnie odbył się „Sąd nad papierosem”. Świadkowie w sprawie negatywnie opisali wpływ papierosa, a sąd wydał wyrok skazujący.

SUKCESY NASZYCH RECYTATORÓW

22 maja 2019 odbył się finał  Powiatowego Konkursu Recytatorskiego z cyklu „Słowa Bliskie Młodym” ph. „Spotkali się pod Pikadorem”.

            W rywalizacji wzięli udział uczniowie: siódme i ósme klasy szkół podstawowych,  trzecie klasy gimnazjum, oraz szkół ponadgimnazjalnych. Uczestnicy prezentowali dowolny utwór poetycki  poety należącego do grupy Skamander. Zdolni i pewni siebie uczniowie, odważnie prezentowali swoje umiejętności w trudnym i wymagającym repertuarze w Powiatowej Bibliotece Publicznej im. Zygmunta Krasińskiego w Ciechanowie. W konkursie przyznano trzy nagrody głównie i wyróżnienia.

            Konkurs zakończył się dużym sukcesem uczniów naszej szkoły.

Jury najwyżej oceniło recytację Jarka Kadeckiego (2 ti) – który zdobył pierwsze miejsce recytując wiersz Juliana Tuwima „Czyhanie na Boga”. Wyróżnienie otrzymał Mikołaj Żbikowski (3 tt)  - za recytację wiersza  Jana Lechonia „Pan Twardowski”.

 

Gratulujemy naszym artystom.

GB

Kontakt

Zespół Szkół nr 1 im. gen. Józefa Bema w Ciechanowie
023-673-25-29
sekretariat@zs1.com.pl