Znak jakości szkoły - Tarcza PERSPEKTYW

Po raz piąty z rzędu Technikum nr 1 w Ciechanowie znalazło się wśród 500 najlepszych techników w Polsce, sklasyfikowanych w Rankingu Szkół Ponadgimnazjalnych PERSPEKTYWY 2020 i przyznano honorowy tytuł „Srebrnej Szkoły 2020”.

Rekrutacja

Dowiedz się więcej o zasadach panujących podczas rekrutacji kandydatów na uczniów do naszej szkoły.

CISCO Academy

Technikum nr.1 im. Gen. Józefa Bema w Ciechanowie uczestniczy od roku 2012 w programie Akademii CISCO. Uczestnicy zajęć mogą szkolić się w kilku dostępnych kursach, całkowicie za darmo.

Projekty dofinansowane z UE

W tym miejscu znajdują się informacje na temat projektów dofinansowanych z UE realizowanych w ZS1 w Ciechanowie

KIERUNKI KSZTAŁCENIA

Technik Informatyk

W ramach nauki zawodu uczeń zdobywa wiedzę i umiejętności w zakresie: posługiwania się systemami operacyjnymi, obsługi oprogramowania użytkowego i diagnostycznego, .... (kliknij ikonę po więcej)

Technik Teleinformatyk

W ramach nauki zawodu uczeń zdobywa wiedzę na temat central telefonicznych,sieci teleinformatycznych, sieci komputerowych ... (kliknij ikonę po więcej)

Technik Elektryk

W ramach nauki zawodu uczeń zdobywa wszechstronną wiedzę i umiejętności w zakresie: pomiarów elektrycznych, wykonywania prac montażowych urządzeń i instalacji elektrycznych, eksploatacji ... (kliknij ikonę po więcej)

Technik Przemysłu Mody z elementami kosmetologii

W trakcie nauki na kierunku Technik Przemysłu Mody zdobędziesz wiedzę i umiejętności w zakresie.. (kliknij ikonę po więcej)

Technik Logistyk

W ramach nauki zawodu uczeń zdobywa wiedzę na temat planowania, organizacji, kierowania i kontroli przemieszczania towarów od producenta do konsumenta wykorzystując informacje płynące z rynku w ... (kliknij ikonę po więcej)

Technik Cyfrowych Procesów Graficznych

W trakcie nauki uczeń zdobywa wiedzę na temat tworzenia kompozycji projektów, projektowania oraz redagowanie publikacji i druków, projektowanie i realizację witryn www.... (kliknij ikonę po więcej)

KONCERT CHARYTATYWNY PCK

Nasza szkoła jak zawsze chętnie pomaga potrzebującym, tym razem poprzez zakup biletów na koncert, zorganizowany 23 października br. przez Polski Czerwony Krzyż Oddział Rejonowy w Ciechanowie. Na scenie mogliśmy oglądać następujących młodych artystów: KOP, Maja Fijałkowska, Cranes, Exclusive i dwa teatry: Klaps oraz Szkolne koło PCK przy SP nr 4. Jak poinformowali organizatorzy, całkowity dochód z imprezy przeznaczony będzie na zakup paczek świątecznych dla najmłodszych podopiecznych PCK.

GALA BEMÓW

11 października br. nauczyciele i pracownicy naszej szkoły obchodzili uroczyście Dzień Edukacji Narodowej, w tym roku pod tajemniczą nazwą „Gala Bemów”. Podczas akademii uczniowie, przygotowywani przez opiekunów SU, panią Agnieszkę Królikowską i pana Marka Sobiecha, zaprezentowali przybyłym gościom przemiły program artystyczny, wzbogacony występem szkolnego zespołu muzycznego. Jak co roku zostały wręczone nagrody dyrektora szkoły. Jednak clou programu była tytułowa gala Bemów, na której wśród nominowanych przez uczniów nauczycieli wyłoniono zwycięzców w różnych, nietypowych kategoriach. Ten uroczysty dzień podkreśliły także kwiaty i życzenia od naszych wspaniałych uczniów.

Pokolenie Jana Pawła II

13 października br. wolontariusze z naszej szkoły pod opieką ks. Michała zbierali ofiary na stypendia fundacji ,,Dzieło Nowego Tysiąclecia” dla zdolnej, niezamożnej młodzieży. Fundacja ta to pokłosie pielgrzymki Jana Pawła II do Polski w 1999 roku. Dzięki zainteresowaniu mieszkańców naszego miasta dołożyliśmy się w myśl Papieża Polaka do budowy  tzw. ,,żywego pomnika” - będą nim uzdolnieni młodzi ludzie z małych miast i wsi, znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej, którzy poprzez stypendia dostaną szansę na lepszą edukację i rozwój zainteresowań.

PIKNIK WOJSKOWY

05 października br. klasa II tl o profilu wojskowym uczestniczyła w pikniku wojskowym, organizowanym przez Siły Zbrojne na stadionie Narodowym w Warszawie. Uczniowie zobaczyli sprzęty znane do tej pory jedynie w teorii: czołg „Leopard”, armatohaubicę „Krab”, samobieżny moździerz „Rak” oraz transporter opancerzony „Rosomak”.Dużym zainteresowaniem uczniów cieszyły się stoiska pododdziałów wojsk specjalnych, lecz przede wszystkim mieli możliwość zapoznania się ze sprzętem, wyposażeniem i uzbrojeniem poszczególnych jednostek wojsk specjalnych.
 

POECI z poezją zawitali do Bema

9 października spotkali się z młodzieżą:

Konrad Sutarski – poeta, inżynier mechanik, działacz polonijny, polityk mniejszościowy i dyplomata, Przewodniczący Ogólnokrajowego Samorządu Mniejszości Polskiej na Węgrzech. Jest współzałożycielem poznańskiej grupy literackiej „Wierzba”, organizatorem pierwszych po wojnie ogólnokształcących festiwali poezji w latach 1957-62.

Od 1965 roku na stałe mieszka w Budapeszcie. W swoim dorobku posiada ponad 20 książek, w tym pięć własnych książek poetyckich. Za całokształt działalności na polu kultury, otrzymał w 1992 roku najbardziej liczącą się na Węgrzech, niepaństwową nagrodę                 im. G. Bethlena.

            Poeta na spotkaniu przeczytał kilka swoich wierszy i w szkole Bema opowiadał o wielkości naszego patrona w historii i kulturze narodu węgierskiego.

  Dariusz Węcławski – nasz lokalny poeta, wydawca, krytyk literacki, działacz społeczny, samorządowiec. W czasie spotkania z młodzieżą poeta zaprezentował najnowsze swoje wiersze. Poezja naszego wielokrotnego gościa  wydaje się bardziej dynamiczna. Artysta „ubiera” znane motywy literackie w nową formę, sięgając po język informatyki czy nauk ścisłych, przez to jest bardziej zrozumiała przez przyszłych informatyków i logistyków.  

DZIĘKUJEMY  POETOM  ZA  LEKCJĘ POEZJI I I  HISTORII

Kontakt

Zespół Szkół nr 1 im. gen. Józefa Bema w Ciechanowie
023-673-25-29
sekretariat@zs1.com.pl