Znak jakości szkoły- Srebrna Tarcza

Fundacja Edukacyjna „Perspektywy” potwierdza, że Technikum nr 1 w Zespole Szkół nr 1 im. gen. Józefa Bema w Ciechanowie jest wśród 300 najlepszych techników w Polsce (163 miejsce w Polsce, 17 miejsce w województwie mazowieckim) sklasyfikowanych w Rankingu Szkół Ponadgimnazjalnych PERSPEKTYWY 2018 i przysługuje mu tytuł „Srebrnej Szkoły 2018”.

Rekrutacja

Dowiedz się więcej o zasadach panujących podczas rekrutacji kandydatów na uczniów do naszej szkoły.

CISCO Academy

Technikum nr.1 im. Gen. Józefa Bema w Ciechanowie uczestniczy od roku 2012 w programie Akademii CISCO. Uczestnicy zajęć mogą szkolić się w kilku dostępnych kursach, całkowicie za darmo.

Projekty dofinansowane z UE

W tym miejscu znajdują się informacje na temat projektów dofinansowanych z UE realizowanych w ZS1 w Ciechanowie

KIERUNKI KSZTAŁCENIA

Technik Informatyk

W ramach nauki zawodu uczeń zdobywa wiedzę i umiejętności w zakresie: posługiwania się systemami operacyjnymi, obsługi oprogramowania użytkowego i diagnostycznego, .... (kliknij ikonę po więcej)

Technik Teleinformatyk

W ramach nauki zawodu uczeń zdobywa wiedzę na temat central telefonicznych,sieci teleinformatycznych, sieci komputerowych ... (kliknij ikonę po więcej)

Technik Elektryk

W ramach nauki zawodu uczeń zdobywa wszechstronną wiedzę i umiejętności w zakresie: pomiarów elektrycznych, wykonywania prac montażowych urządzeń i instalacji elektrycznych, eksploatacji ... (kliknij ikonę po więcej)

Technik Energetyk

W ramach nauki zawodu uczeń zdobywa wiedzę i umiejętności w zakresie: nadzorowania przebiegu procesów wytwarzania energii, prowadzenia gospodarki paliwowej,.... (kliknij ikonę po więcej)

Technik Logistyk

W ramach nauki zawodu uczeń zdobywa wiedzę na temat planowania, organizacji, kierowania i kontroli przemieszczania towarów od producenta do konsumenta wykorzystując informacje płynące z rynku w ... (kliknij ikonę po więcej)

Technik Cyfrowych Procesów Graficznych

W trakcie nauki uczeń zdobywa wiedzę na temat tworzenia kompozycji projektów, projektowania oraz redagowanie publikacji i druków, projektowanie i realizację witryn www.... (kliknij ikonę po więcej)

Pod hasłem sprawiedliwości

25 października to Europejski Dzień Sprawiedliwości Obywatelskiej  i Europejski Dzień Prawnika. Tego dnia w całej Europie organizowane są akcje edukacyjne dotyczące procedur obowiązujących we wspólnotowym wymiarze sprawiedliwości. W naszej szkole  odbyło się spotkanie młodzieży z panem Lechem Ciarkowskim, wicedziekanem Okręgowej Izby Radców Prawnych. Uczniowie mieli możliwość dowiedzieć się, jak działają unijne sądy, jak korzystać z ich usług i co można dzięki nim osiągnąć. Obchody Dnia to również okazja do poznania przepisów i zasad działania systemów wymiaru sprawiedliwości w innych krajach UE. Ta wiedza przydaje się np. przy podejmowaniu pracy, zawieraniu małżeństw czy kupowaniu towarów i usług za granicą. Spotkanie z panem Ciarkowskim oprócz ciekawostek związanych z wymiarem sprawiedliwości obfitowało również w liczne anegdoty, sentencje łacińskie i dykteryjki – znać po nich ponad 20-letnie doświadczenie naszego dzisiejszego wykładowcy.

Konkurs 3x100

Cele konkursu:

  1. Uczczenie 100. rocznicy odzyskania niepodległości.
  2. Popularyzacja historii Polski XX wieku.
  3. Kształtowanie patriotycznych postaw uczniów i szacunku dla wartości narodowych.

 

  Założenia organizacyjne:

  1. Konkurs organizowany jest dla uczniów klas pierwszych Zespołu Szkół Nr 1 w Ciechanowie.
  2. Uczestnik konkursu akceptuje warunki zawarte w regulaminie Konkursu oraz wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez organizatorów w celu wykonywania ich obowiązków związanych z konkursem oraz do celów marketingowych. Wyraża zgodę na wykorzystanie wizerunku (w publikacjach papierowych i elektronicznych, w tym internetowych). Dane będą chronione zgodnie z art. 23 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 133, poz. 883).
  3. Termin – początek listopada.
  4. Bliższych informacji udziela Sławomir Mosakowski

ODDAJĄC KREW RATUJESZ ŻYCIE

Tradycyjnie od wielu lat w naszej szkole odbywa się akcja honorowego oddawania krwi. Organizatorami tego szczytnego przedsięwzięcia jest Punkt Krwiodawstwa w Ciechanowie we współpracy z Polskim Czerwonym Krzyżem.

16 października 2018r. młodzież miała możliwość wykazania się odwagą i charakterem – krew oddało 50 uczniów naszej szkoły, w tym 5 dziewcząt. Chętnych było znacznie więcej, lecz z powodu różnych przeciwwskazań, głównie zdrowotnych, zmuszeni byli zrezygnować. Kilka dni przed akcją uczniowie klas czwartych uczestniczyli w prelekcji przeprowadzonej przez pielęgniarkę szkolną na temat wymogów, jakie należy spełniać, aby zostać krwiodawcą oraz przeciwwskazań zdrowotnych i potrzeby poznania swojej grupy krwi.

Serdeczne podziękowania dla uczniów, którzy wykazali się odwagą oraz chęcią ratowania życia potrzebujących.

 

STYPENDIA DLA NAJLEPSZYCH

Miło nam poinformować, że ENERGA - OPERATOR S.A. ufundowała stypendia dla uczniów technikum elektrycznego, którzy osiągnęli najlepszą średnią ocen ze wszystkich pprzedmiotów. Stypendia będą wypłacane od października przez 5 miesięcy kalendarzowych następującym osobom:
1. Dawid Święcki
2. Michał Rupiński
3. Marcin Niezgodziński
4. Damian Gruszczyński
5. Michał Lubiński
Kolejną dobrą informacją jest fakt, że ENERGA - OPERATOR S.A. w Płocku sfinansowała wyposażenie pracowni elektrycznej. w naszej szkole.

ODZNACZENIA DLA NAJLEPSZYCH

Miniony Dzień Edukacji Narodowej to okazja do wręczenia szczególnych nagród za zasługi i długoletnią pracę. W tym roku w gronie zasłużonych nauczycieli ZS nr 1 znaleźli się: p. Anna Cejmer, p. Piotr Kaczmarczyk, p. Joanna Kazimierczak oraz p. Anna Kuskowska, którzy otrzymali medale Komisji Edukacji Narodowej. Oprócz tych wyróżnień wręczono również Medal Srebrny za długoletnią Służbę nauczycielce, p. Ewie Szypulskiej i Medal Złoty za Długoletnią Służbę pracownikowi obsługi, p. Januszowi Brzezińskiemu. Gratulujemy!

 

Kontakt

Zespół Szkół nr 1 im. gen. Józefa Bema w Ciechanowie
023-673-25-29
sekretariat@zs1.com.pl