Znak jakości szkoły - Tarcza PERSPEKTYW

Po raz piąty z rzędu Technikum nr 1 w Ciechanowie znalazło się wśród 500 najlepszych techników w Polsce, sklasyfikowanych w Rankingu Szkół Ponadgimnazjalnych PERSPEKTYWY 2020 i przyznano honorowy tytuł „Srebrnej Szkoły 2020”.

Rekrutacja

Dowiedz się więcej o zasadach panujących podczas rekrutacji kandydatów na uczniów do naszej szkoły.

CISCO Academy

Technikum nr.1 im. Gen. Józefa Bema w Ciechanowie uczestniczy od roku 2012 w programie Akademii CISCO. Uczestnicy zajęć mogą szkolić się w kilku dostępnych kursach, całkowicie za darmo.

Projekty dofinansowane z UE

W tym miejscu znajdują się informacje na temat projektów dofinansowanych z UE realizowanych w ZS1 w Ciechanowie

KIERUNKI KSZTAŁCENIA

Technik Informatyk

W ramach nauki zawodu uczeń zdobywa wiedzę i umiejętności w zakresie: posługiwania się systemami operacyjnymi, obsługi oprogramowania użytkowego i diagnostycznego, .... (kliknij ikonę po więcej)

Technik Programista

Technik programista jest znakomitym wyborem drogi życiowej dla wszystkich, którzy z ciekawością patrzą na komputery, oraz nie przerażają ich przedmioty ścisłe. Programowanie to nie tylko pieniądze, to ciekawa pasja dająca m. in. możliwość programowania robotów, pisania gier 3D, aplikacji mobilnych, desktopowych. ... (kliknij ikonę po więcej)

Technik Elektryk

W ramach nauki zawodu uczeń zdobywa wszechstronną wiedzę i umiejętności w zakresie: pomiarów elektrycznych, wykonywania prac montażowych urządzeń i instalacji elektrycznych, eksploatacji ... (kliknij ikonę po więcej)

Technik Przemysłu Mody z elementami kosmetologii

W trakcie nauki na kierunku Technik Przemysłu Mody zdobędziesz wiedzę i umiejętności w zakresie.. (kliknij ikonę po więcej)

Technik Logistyk

W ramach nauki zawodu uczeń zdobywa wiedzę na temat planowania, organizacji, kierowania i kontroli przemieszczania towarów od producenta do konsumenta wykorzystując informacje płynące z rynku w ... (kliknij ikonę po więcej)

TECHNIK LOGISTYK - Oddział przygotowania wojskowego

OPW stanowią nową ofertę edukacji wojskowej skierowanej do uczniów szkół ponadpodstawowych. (kliknij ikonę po więcej)

BEMOWIACY UCZCILI ROCZNICĘ NAPAŚCI ZSRR NA POLSKĘ !

         17 września dla upamiętnienia  osiemdziesiątej drugiej rocznicy napaści ZSRR na Polskę, w Ciechanowie odbył się II Bieg Pamięci Ofiar Agresji Sowieckiej. W tym organizowanym przez 5 MBOT przedsięwzięciu wzięło udział dwudziestu dziewięciu uczniów naszej szkoły. Trasa biegu wynosiła siedem kilometrów i wiodła wzdłuż pętli miejskiej Ciechanowa.

         Wszyscy Bemowiacy wykazali się świetną kondycją i sprostali podjętemu wyzwaniu. Po zakończeniu biegu uczniowie II klasy OPW wraz z przedstawicielami dowództwa 5 MBOT zapalili symboliczny znicz pod pomnikiem Ofiar Terroru na cmentarzu komunalnym przy ulicy Gostkowskiej.

        Uczniowie klasy II tl wraz z pocztem sztandarowym i Dyrekcją Szkoły uczestniczyli również w oficjalnych obchodach rocznicy, które odbyły się na cmentarzu komunalnym o godzinie 17.

 

                                                                                                       Adrian Krajewski, klasa II tl

Rok szkolny 2021/22 rozpoczęty!

         W Zespole Szkół nr 1 im. gen. Józefa Bema odbyła się uroczysta inauguracja roku szkolnego 2021/ 22. Ze względu na pandemię uroczystość miała nieco inny charakter niż w poprzednich latach-  wzięli w niej udział uczniowie klas pierwszych i drugich, pozostali powitali szkołę w czasie spotkań z wychowawcami.
      Funkcję konferansjerów podczas oficjalnej uroczystości pełnili: Nikola Czyżewska z klasy II tl i Gabriel Żbikowski z klasy II ti. Złożyły się na nią  przede wszystkim okolicznościowe wystąpienia Pani Dyrektor Krystyny Ślubowskiej i zaproszonych gości. Uczniowie klas pierwszych złożyli ślubowanie na sztandar szkoły. Obecny na uroczystości Pan Krzysztof Niemierzycki- przedstawiciel spółki ENERGA Operator S.A. wręczył nagrody uczniom technikum elektrycznego, którzy w ubiegłym roku szkolnym uzyskali najlepszą średnią ocen z przedmiotów zawodowych.
       Nagrodzonym uczniom gratulujemy, a całej społeczności szkolnej Zespołu Szkół nr 1 życzymy sukcesów w roku szkolnym 2021/ 22!
                                                                                                                                                                                     S.Z.

 

Rozdanie świadectw maturalnych

Rozdanie świadectw dojrzałości i aneksów do świadectw z egzaminu maturalnego odbędzie się w dniu 5 lipca 2021 roku (SALA GIMNASTYCZNA) zgodnie z poniżej przedstawionym harmonogramem:

  1. Klasa 4L, godz. 8.00
  2. Klasa 4EI, godz. 9.30
  3. Klasa 4I, godz.11.00
  4. Klasa 4CT, godz.12:30

 

Obowiązują zasady bezpieczeństwa w związku z COVID-19.

Zakończenie roku szkolnego w "Bemie"

Za nami już kolejny, tym razem "wyjątkowy" ze względu na pandemię rok szklony 2020/2021. Uroczystość ta była okazją nie tylko dla wręczenia świadectw oraz wyróżnień dla najlepszych uczniów, ale także odbyło się złożenie ślubowania przez uczniów Oddziału Przygotowania Wojskowego oraz uczniów klasy mundurowej.
Uroczystość uświetnili swoją obecnością m.in. Starosta ciechanowski Pani Joanna Potocka-Rak, Wicestarosta Pan Marek Marcinkowski, Dyrektor Delegatury Kuratorium Mazowieckiego Pan Jacek Zawiśliński, przedstawiciele służb mundurowych powiatu ciechanowskiego, Dyrektor Rejonu Dystrybucji w Ciechanowie w ENERGA Operator Pan Krzysztof Niemierzycki oraz Przewodnicząca Rady Rodziców Pani Katarzyna Dolecka-Żbikowska.
 

Kontakt

Zespół Szkół nr 1 im. gen. Józefa Bema w Ciechanowie
023-672-48-24
sekretariat@zs1.com.pl