Pracownicy szkoły

Ślubowska Krystyna   Dyrektor, język polski
Wojciechowski Maciej
  Wicedyrektor, przedmioty zawodowe - informatyczne
Kaczmarczyk Piotr   kierownik kształcenia praktycznego
Bagiński Cezary   przedmioty zawodowe - informatyczne
Biernacka Hanna   wychowanie fizyczne
Bogdan Grażyna   nauczyciel bibliotekarz
Boniakowski Miron   przedmioty zawodowe - informatyczne
Cejmer Anna   j. angielski
Chojnacki Radosław   wychowanie fizyczne
Czarnecka Renata   j. angielski, j. niemiecki
Drężek Damian   j. angielski
Dublewska Renata   j. niemiecki
Grochowski Przemysław   przedmioty zawodowe - elektryczne
Hryniewicz Jacek   historia, wos
Jendrzejczak Iwona   j. angielski
Jóźwiak Donata   przedmioty zawodowe - logistyczne
Kazimierczak Joanna   matematyka
Kołakowska Monika   j. polski, wok
Korzybski Michał   wychowanie fizyczne
Kowalski Jarosław   wos, historia
Kreft Renata   j. niemiecki, informatyka
Królikowska Agnieszka   fizyka
Krysiewicz Ewa   j. polski
Kuskowska Anna   j. angielski
Łuniewski Przemysław   przedmioty zawodowe - informatyczne
Maruszewska Agnieszka   biologia
Maziński Eugeniusz   przedmioty zawodowe - logistyczne
Mosakowski Sławomir   wos, historia (urlop zdrowotny)
Nawrocka Bożena   geografia
Ropelewski Marcin   przedmioty zawodowe - informatyczne
Rusin Marek   przedmioty zawodowe - informatyczne
Rutkowska Zofia   religia
Smolińska Dorota   j. polski, wok
Sobiech Marek   wychowanie fizyczne
Strusiński Krzysztof   przedmioty zawodowe - elektryczne
Surażyńska Anna  matematyka
Suwiński Mariusz

  przedmioty zawodowe - elektryczne

Szypulska Ewa   j. niemiecki, przedmioty zawodowe - logistyczne
Wilczopolska Monika   pedagog szkolny
Wiśniewska Beata   chemia, podstawy przedsiębiorczości,
  przedmioty zawodowe - logistyczne
Wojciechowski Maciej   przedmioty zawodowe - informatyczne
Zadrożna Sylwia   j. polski
Zimnowodzki Marek   przedmioty zawodowe - elektryczne
Merle Łukasz  przedmioty zawodowe - informatyczne

 

Kontakt

Zespół Szkół nr 1 im. gen. Józefa Bema w Ciechanowie
023-673-25-29
sekretariat@zs1.com.pl