Znak jakości szkoły- Srebrna Tarcza

Fundacja Edukacyjna „Perspektywy” potwierdza, że Technikum nr 1 w Zespole Szkół nr 1 im. gen. Józefa Bema w Ciechanowie jest wśród 300 najlepszych techników w Polsce (163 miejsce w Polsce, 17 miejsce w województwie mazowieckim) sklasyfikowanych w Rankingu Szkół Ponadgimnazjalnych PERSPEKTYWY 2018 i przysługuje mu tytuł „Srebrnej Szkoły 2018”.

Rekrutacja

Dowiedz się więcej o zasadach panujących podczas rekrutacji kandydatów na uczniów do naszej szkoły.

CISCO Academy

Technikum nr.1 im. Gen. Józefa Bema w Ciechanowie uczestniczy od roku 2012 w programie Akademii CISCO. Uczestnicy zajęć mogą szkolić się w kilku dostępnych kursach, całkowicie za darmo.

Projekty dofinansowane z UE

W tym miejscu znajdują się informacje na temat projektów dofinansowanych z UE realizowanych w ZS1 w Ciechanowie

KIERUNKI KSZTAŁCENIA

Technik Informatyk

W ramach nauki zawodu uczeń zdobywa wiedzę i umiejętności w zakresie: posługiwania się systemami operacyjnymi, obsługi oprogramowania użytkowego i diagnostycznego, .... (kliknij ikonę po więcej)

Technik Teleinformatyk

W ramach nauki zawodu uczeń zdobywa wiedzę na temat central telefonicznych,sieci teleinformatycznych, sieci komputerowych ... (kliknij ikonę po więcej)

Technik Elektryk

W ramach nauki zawodu uczeń zdobywa wszechstronną wiedzę i umiejętności w zakresie: pomiarów elektrycznych, wykonywania prac montażowych urządzeń i instalacji elektrycznych, eksploatacji ... (kliknij ikonę po więcej)

Technik Energetyk

W ramach nauki zawodu uczeń zdobywa wiedzę i umiejętności w zakresie: nadzorowania przebiegu procesów wytwarzania energii, prowadzenia gospodarki paliwowej,.... (kliknij ikonę po więcej)

Technik Logistyk

W ramach nauki zawodu uczeń zdobywa wiedzę na temat planowania, organizacji, kierowania i kontroli przemieszczania towarów od producenta do konsumenta wykorzystując informacje płynące z rynku w ... (kliknij ikonę po więcej)

Technik Cyfrowych Procesów Graficznych

W trakcie nauki uczeń zdobywa wiedzę na temat tworzenia kompozycji projektów, projektowania oraz redagowanie publikacji i druków, projektowanie i realizację witryn www.... (kliknij ikonę po więcej)

WAKACYJNE WSPOMNIENIA

Tegoroczne wakacje są już tylko miłym wspomnieniem. Uczniowie klas pierwszych, w ramach zajęć wiedzy o kulturze, wzięli udział w szkolnym konkursie i przygotowali prace literackie lub fotograficzne na temat swoich wakacyjnych przygód. Wśród zwycięzców  znaleźli się:

Maria Oleksińska kl.I ti1 – I miejsce

Maciej Truszkowski – kl. I ti1 - II miejsce

Marcin Witkowski kl.I te, Patryk Lazarski kl. Ite – III miejsce

Dzień Edukacji Narodowej

12 października w naszej szkole obchodzone było święto Dnia Edukacji Narodowej. Ten uroczysty dzień podkreśliły kwiaty składane na ręce nauczycieli, uroczyste stroje oraz akademia, która zgromadziła przedstawicieli społeczności uczniowskiej, nauczycieli, pracowników administracji i obsługi, a także miłych Gości – emerytowanych pracowników szkoły. Pani dyrektor, Krystyna Ślubowska, wręczyła podczas tej uroczystości nagrody dla wybranych pracowników, zaś później odbyła się część artystyczna, przygotowana przez uczniów, a koordynowana przez opiekunów Samorządu Uczniowskiego, panią Agnieszkę Królikowską i pana Jarosława Kowalskiego.

Muza poezji zawitała do Bema

Odwiedzili nas poeci: Mirosława Niwińska – pochodząca z Podlasia, obecnie mieszkająca w Paryżu i Dariusz Węcławski – nasz lokalny poeta, wydawca, krytyk literacki. W czasie spotkania z młodzieżą poeci zaprezentowali fragmenty swej twórczości. Jest ona zdecydowanie różna. Wiersze pani Niewińskiej są nostalgiczne, nacechowane tęsknotą za rodzinnym Podlasiem i zachwytem dla tamtejszej przyrody. Poezja pana Węcławskiego wydaje się bardziej dynamiczna. Artysta „ubiera” znane motywy literackie w nową formę, sięgając po język informatyki czy nauk ścisłych.

Uczniowie słuchali jednak wierszy obydwu poetów z jednakową uwagą, o czym świadczyły zadawane przez nich pytania. Ze szczególnym uznaniem zostało przyjęte pytanie Jarka Kadeckiego, któremu po wysłuchaniu kilku utworów Pani Niewińskiej udało się odnaleźć słowo – klucz jej twórczości: KACZEŃCE.

            Spotkanie z poezją było ciekawą, dla niektórych inspirującą lekcją poezji. Uczniowie mieli okazję obcowania ze sztuką przez duże „S” i oderwania się od codzienności.

Wybitni polscy uczeni światu

9 października uczniowie klasy I ti2 pod opieką p. Sławomira Mosakowskiego uczestniczyli w konferencji „Niepodległa. Wybitni polscy uczeni światu. Nauki przyrodnicze”. Jej program wpisuje się w realizację jednego z kierunków polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2018/2019 „100 rocznica odzyskania niepodległości – wychowanie do wartości i kształtowanie patriotycznych postaw uczniów”.

Stypendia 2018-2019

W tym roku szkolnym siedmioro uczniów naszej szkoły otrzymało stypendia w ramach projektu „Mazowsze – stypendia dla uczniów szkół zawodowych”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego i krajowych środków publicznych.

Uczniowie – stypendyści:

  1. KAROLINA PAWŁOWSKA – KL. III TL
  2. MATEUSZ JARZĘBOWSKI – KL. IV TI
  3. ŁUKASZ RADECKI – KL. III TI
  4. KRZYSZTOF SURAŻYŃSKI – KL. IV TI
  5. DAWID ŚWIĘCKI – KL. IV TE
  6. MATEUSZ ZIEMIŃSKI – KL. III TL
  7. ADAM ŻAKOWSKI – KL. III TI

      Stypendia te są udzielane w celu umożliwienia  rozwoju zawodowego uczniom szkół prowadzących kształcenie zawodowe z obszaru województwa mazowieckiego. Wsparcie przeznaczone jest dla uczniów uzdolninych w zakresie przedmiotów zawodowych i ogólnych.

      Stypendystom GRATULUJEMY!

Kontakt

Zespół Szkół nr 1 im. gen. Józefa Bema w Ciechanowie
023-673-25-29
sekretariat@zs1.com.pl