Znak jakości szkoły - Tarcza PERSPEKTYW

Po raz piąty z rzędu Technikum nr 1 w Ciechanowie znalazło się wśród 500 najlepszych techników w Polsce, sklasyfikowanych w Rankingu Szkół Ponadgimnazjalnych PERSPEKTYWY 2020 i przyznano honorowy tytuł „Srebrnej Szkoły 2020”.

Rekrutacja

Dowiedz się więcej o zasadach panujących podczas rekrutacji kandydatów na uczniów do naszej szkoły.

CISCO Academy

Technikum nr.1 im. Gen. Józefa Bema w Ciechanowie uczestniczy od roku 2012 w programie Akademii CISCO. Uczestnicy zajęć mogą szkolić się w kilku dostępnych kursach, całkowicie za darmo.

Projekty dofinansowane z UE

W tym miejscu znajdują się informacje na temat projektów dofinansowanych z UE realizowanych w ZS1 w Ciechanowie

KIERUNKI KSZTAŁCENIA

Technik Informatyk

W ramach nauki zawodu uczeń zdobywa wiedzę i umiejętności w zakresie: posługiwania się systemami operacyjnymi, obsługi oprogramowania użytkowego i diagnostycznego, .... (kliknij ikonę po więcej)

Technik Teleinformatyk

W ramach nauki zawodu uczeń zdobywa wiedzę na temat central telefonicznych,sieci teleinformatycznych, sieci komputerowych ... (kliknij ikonę po więcej)

Technik Elektryk

W ramach nauki zawodu uczeń zdobywa wszechstronną wiedzę i umiejętności w zakresie: pomiarów elektrycznych, wykonywania prac montażowych urządzeń i instalacji elektrycznych, eksploatacji ... (kliknij ikonę po więcej)

Technik Przemysłu Mody z elementami kosmetologii

W trakcie nauki na kierunku Technik Przemysłu Mody zdobędziesz wiedzę i umiejętności w zakresie.. (kliknij ikonę po więcej)

Technik Logistyk

W ramach nauki zawodu uczeń zdobywa wiedzę na temat planowania, organizacji, kierowania i kontroli przemieszczania towarów od producenta do konsumenta wykorzystując informacje płynące z rynku w ... (kliknij ikonę po więcej)

Technik Cyfrowych Procesów Graficznych

W trakcie nauki uczeń zdobywa wiedzę na temat tworzenia kompozycji projektów, projektowania oraz redagowanie publikacji i druków, projektowanie i realizację witryn www.... (kliknij ikonę po więcej)

100. rocznica Konstytucji marcowej

17 marca 1921 r., kilka minut przed godziną 17, Marszałek Sejmu Wojciech Trąmpczyński wypowiedział znamienne słowa: „Proszę tych Posłów, którzy są za ustawą konstytucyjną, tak jak została uchwalona w trzecim czytaniu, ażeby powstali”. Następnie, bez przeliczania głosów, ogłosił: „Ogromna większość jest za ustawą. Ustawa w trzecim czytaniu została przyjęta”. Na sali rozległy się brawa. Tym sposobem przyjęto pierwszą nowoczesną ustawę zasadniczą – dokument determinujący funkcjonowanie odrodzonej Rzeczypospolitej.

Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych

1 marca obchodzimy Święto Żołnierzy Wyklętych, upamiętniające żołnierzy antykomunistycznego i niepodległościowego podziemia. Porozumienie Organizacji Kombatanckich i Niepodległościowych reprezentujące m.in.: Zrzeszenie „Wolność i Niezawisłość”, Związek Żołnierzy Narodowych Sił Zbrojnych, Światowy Związek Żołnierzy Armii Krajowej zwróciły się w 2009 r. o ustalenie dnia 1 marca Dniem Żołnierzy Antykomunistycznego Podziemia. Święto zostało uznane za obowiązujące Ustawą Sejm Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 3 lutego 2011 r. o ustanowieniu Narodowego Dnia Pamięci „Żołnierzy Wyklętych”: „W hołdzie „Żołnierzom Wyklętym” - bohaterom antykomunistycznego podziemia, którzy w obronie niepodległego bytu Państwa Polskiego, walcząc o prawo do samostanowienia i urzeczywistnienia dążeń demokratycznych społeczeństwa polskiego, z bronią w ręku, jak i w inny sposób, przeciwstawili się sowieckiej agresji i narzuconemu siłą reżimowi komunistycznemu.”

 

W naszej szkole nauczyciele na lekcjach wychowawczych zorganizowali pokaz filmowy o żołnierzach wyklętych

 

 

Monitory interaktywne w naszej szkole

Stawiamy na rozwój z wykorzystaniem nowoczesnych technologii.

W ramach Programu MEN Aktywna Tablica i środków organu prowadzącego szkoła wyposażyła 4 pracownie w monitory  interaktywne , które mają za zadanie pomóc, ułatwić i uatrakcyjnić  przyswajanie wiedzy oraz umiejętności uczniom.

Monitor interaktywny równolegle oddziałuje na różne zmysły, co pozwala na bardziej efektywne przyswajanie wiedzy i zwiększa zainteresowanie lekcją. Poprawa koncentracji uczniów podczas lekcji z kolei pozwala na lepsze zrozumienie opracowywanego materiału. Monitor interaktywny umożliwia nauczycielom prowadzenie zajęć bez konieczności wykorzystywania klasycznej kredy lub tablicy suchościeralnej. Korzystanie z tablic i monitorów interaktywnych oraz innych urządzeń multimedialnych przyczynia się do szybszego przyswajania wiedzy, co skraca czas niezbędny do przerobienia normy programowej.

Lekcje prowadzone przy użyciu urządzeń multimedialnych są dużo ciekawsze w porównaniu do metod tradycyjnych, co wzbudza zainteresowanie uczniów i pozwala na prowadzenie lekcji w sposób bardziej uporządkowany i angażujący. Urządzenia interaktywne z pewnością przyczyniają się do szybszego i bardziej przyjemnego przyswajania wiedzy przez uczniów, czemu dowodzą liczne badania.

NOWE BOISKO CZEKA NA UCZNIÓW!

Młodzież może  już korzystać z nowoczesnego boiska wielofunkcyjnego, które zostało przebudowane od podstaw i zmodernizowane.

Trochę historii… W marcu 2020 r. Szkoła  złożyła wniosek o dofinansowanie boiska do  Samorządu Województwa Mazowieckiego w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Infrastruktury Sportowej MAZOWSZE 2020” na kwotę 200 tys. zł, z czego otrzymała połowę tej sumy. Zarząd Powiatu Ciechanowskiego wyraził zgodę na realizację przedsięwzięcia, które przeprowadził organ prowadzący.

W  listopadzie  2020 roku intensywnie rozpoczęto prace na terenie starego boiska. W niespełna dwa miesiące  (w niekiedy bardzo trudnych warunkach atmosferycznych) ekipa budowlana ułożyła nawierzchnię tartanową.  Boisko zostało wyposażone w nowe bramki do piłki ręcznej oraz stojaki do koszykówki  wraz z tablicami i obręczami. Na nowej  nawierzchni oprócz boiska do gry w piłkę ręczną zostały wytyczone po dwa boiska: do gry w koszykówkę i siatkówkę. Obiekt sportowy został także otoczony z trzech stron „piłkochwytami”.

Nowoczesna  inwestycja sportowa wpłynie na rozwój zainteresowań uczniów i przyczyni się do osiągnięć sportowych.

Zdalne prelekcje

Od kilku dni odbywają się zdalne prelekcje z uczniami klas III i IV Zespołu Szkół Nr 1 im. gen. Józefa Bema z przedstawicielami 5 Mazowieckiej Brygady Obrony Terytorialnej (5 MBOT) oraz z Wojskowej Komendy Uzupełnień z Ciechanowa (WKU Ciechanów). Spotkania dotyczą różnych form pełnienia służby wojskowej, przybliżenia wszelkich aspektów związanych  z rekrutacją, szkoleniem oraz powołaniem do czynnej służby wojskowej.

 

 

Kontakt

Zespół Szkół nr 1 im. gen. Józefa Bema w Ciechanowie
023-673-25-29
sekretariat@zs1.com.pl