Znak jakości szkoły- Srebrna Tarcza

Fundacja Edukacyjna „Perspektywy” potwierdza, że Technikum nr 1 w Zespole Szkół nr 1 im. gen. Józefa Bema w Ciechanowie jest wśród 300 najlepszych techników w Polsce (163 miejsce w Polsce, 17 miejsce w województwie mazowieckim) sklasyfikowanych w Rankingu Szkół Ponadgimnazjalnych PERSPEKTYWY 2018 i przysługuje mu tytuł „Srebrnej Szkoły 2018”.

Rekrutacja

Dowiedz się więcej o zasadach panujących podczas rekrutacji kandydatów na uczniów do naszej szkoły.

CISCO Academy

Technikum nr.1 im. Gen. Józefa Bema w Ciechanowie uczestniczy od roku 2012 w programie Akademii CISCO. Uczestnicy zajęć mogą szkolić się w kilku dostępnych kursach, całkowicie za darmo.

Projekty dofinansowane z UE

W tym miejscu znajdują się informacje na temat projektów dofinansowanych z UE realizowanych w ZS1 w Ciechanowie

KIERUNKI KSZTAŁCENIA

Technik Informatyk

W ramach nauki zawodu uczeń zdobywa wiedzę i umiejętności w zakresie: posługiwania się systemami operacyjnymi, obsługi oprogramowania użytkowego i diagnostycznego, .... (kliknij ikonę po więcej)

Technik Teleinformatyk

W ramach nauki zawodu uczeń zdobywa wiedzę na temat central telefonicznych,sieci teleinformatycznych, sieci komputerowych ... (kliknij ikonę po więcej)

Technik Elektryk

W ramach nauki zawodu uczeń zdobywa wszechstronną wiedzę i umiejętności w zakresie: pomiarów elektrycznych, wykonywania prac montażowych urządzeń i instalacji elektrycznych, eksploatacji ... (kliknij ikonę po więcej)

Technik Energetyk

W ramach nauki zawodu uczeń zdobywa wiedzę i umiejętności w zakresie: nadzorowania przebiegu procesów wytwarzania energii, prowadzenia gospodarki paliwowej,.... (kliknij ikonę po więcej)

Technik Logistyk

W ramach nauki zawodu uczeń zdobywa wiedzę na temat planowania, organizacji, kierowania i kontroli przemieszczania towarów od producenta do konsumenta wykorzystując informacje płynące z rynku w ... (kliknij ikonę po więcej)

Technik Cyfrowych Procesów Graficznych

W trakcie nauki uczeń zdobywa wiedzę na temat tworzenia kompozycji projektów, projektowania oraz redagowanie publikacji i druków, projektowanie i realizację witryn www.... (kliknij ikonę po więcej)

Muza poezji zawitała do Bema

Odwiedzili nas poeci: Mirosława Niwińska – pochodząca z Podlasia, obecnie mieszkająca w Paryżu i Dariusz Węcławski – nasz lokalny poeta, wydawca, krytyk literacki. W czasie spotkania z młodzieżą poeci zaprezentowali fragmenty swej twórczości. Jest ona zdecydowanie różna. Wiersze pani Niewińskiej są nostalgiczne, nacechowane tęsknotą za rodzinnym Podlasiem i zachwytem dla tamtejszej przyrody. Poezja pana Węcławskiego wydaje się bardziej dynamiczna. Artysta „ubiera” znane motywy literackie w nową formę, sięgając po język informatyki czy nauk ścisłych.

Uczniowie słuchali jednak wierszy obydwu poetów z jednakową uwagą, o czym świadczyły zadawane przez nich pytania. Ze szczególnym uznaniem zostało przyjęte pytanie Jarka Kadeckiego, któremu po wysłuchaniu kilku utworów Pani Niewińskiej udało się odnaleźć słowo – klucz jej twórczości: KACZEŃCE.

            Spotkanie z poezją było ciekawą, dla niektórych inspirującą lekcją poezji. Uczniowie mieli okazję obcowania ze sztuką przez duże „S” i oderwania się od codzienności.

Stypendia 2018-2019

W tym roku szkolnym siedmioro uczniów naszej szkoły otrzymało stypendia w ramach projektu „Mazowsze – stypendia dla uczniów szkół zawodowych”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego i krajowych środków publicznych.

Uczniowie – stypendyści:

 1. KAROLINA PAWŁOWSKA – KL. III TL
 2. MATEUSZ JARZĘBOWSKI – KL. IV TI
 3. ŁUKASZ RADECKI – KL. III TI
 4. KRZYSZTOF SURAŻYŃSKI – KL. IV TI
 5. DAWID ŚWIĘCKI – KL. IV TE
 6. MATEUSZ ZIEMIŃSKI – KL. III TL
 7. ADAM ŻAKOWSKI – KL. III TI

      Stypendia te są udzielane w celu umożliwienia  rozwoju zawodowego uczniom szkół prowadzących kształcenie zawodowe z obszaru województwa mazowieckiego. Wsparcie przeznaczone jest dla uczniów uzdolninych w zakresie przedmiotów zawodowych i ogólnych.

      Stypendystom GRATULUJEMY!

Rajd Pamięci Narodowej - Relacja

8 października grupa uczniów pod opieką pani Z. Rutkowskiej i panów Jacka Hryniewicza i Marka Sobiecha wyruszyła na szlak turystyczny. Piękna słoneczna pogoda sprzyjała wyprawie rowerowej, której celem była Sarnowa Góra. Zanim tam dotarliśmy, jeszcze w Ciechanowie wysłuchaliśmy wstrząsającej historii jaka wydarzyła się w czasie II wojny w niepozornym domku znajdującym się tuż obok pętli miejskiej. Tam hitlerowcy zamordowali pacjentów żydowskiego szpitala. Także w Ciechanowie mogliśmy zobaczyć zapomniany bunkier, znajdujący się za budynkiem SP 4. Dalsza trasa prowadziła nas przez Mieszki, Bieńki i Drążewo do Sarnowej Góry. Tam pan Jacek Hryniewicz przybliżył uczestnikom rajdu czas przełomowy dla utrzymania ledwo co odzyskanej niepodległości. Jak ważne wydarzenia miały tam miejsca świadczy upamiętnienie bitwy napisem na Pomniku Nieznanego Żołnierza i zaliczanie tej bitwy do najważniejszych batalii decydujących o losach świata. Stamtąd po odpoczynku ruszyliśmy do Żoch, Kraszewa i dalej do Kownat skąd już chwilę do Ciechanowa, gdzie rajd został zakończony.

Konkurs programistyczny Hack Heroes

Od 6 października ruszyła III edycja ogólnopolskiego konkursu programistycznego Hack Heroes. Szkoły średnie z całej Polski podczas Europejskiego Tygodnia Kodowania będą rywalizowały, tworząc aplikacje rozwiązujące problemy społeczne.

Podczas trwania tegorocznego CodeWeeka od 6-21 października szkolne lub międzyszkolne zespoły będą mogły przygotowywać swoje programistyczne projekty przy wsparciu mentorów Fundacji, po czym zostaną one poddane ocenie profesjonalnego jury. Najlepsze pomysły zostaną nagrodzone. Tegoroczna pula nagród wynosi 10 tys. Zł, a temat przewodni to dane publiczne.

 

 

„Książka i ja” regulamin szkolnego konkursu literacko – fotograficznego

 • Cele konkursu:
  • integracja młodzieży wokół biblioteki
  • promocja czytelnictwa
  • rozwijanie zdolności artystycznych
  • rozbudzanie wyobraźni
  • propagowanie czytelnictwa poprzez wystawę najlepszych prac, publikację wyróżnionych tekstów konkursowych w szkolnej gazetce „LuzBem” i na stronie internetowej i facebookowej szkoły.
 • Uczestnicy: wszyscy uczniowie ZS nr 1
 • Zasady uczestnictwa: wykonanie zdjęcia lub kolażu zdjęć (format A4), które będą subiektywnym ujęciem tematu. Uwaga: temat ma być związany z książką, biblioteką, czytelnictwem itp. Materiały konkursowe przechodzą na własność szkoły.
 • Termin składania prac – do 19.10.2018r. (do biblioteki szkolnej)
 • Kryteria oceny:
  • związek z tematem
  • oryginalność
  • estetyka

Organizatorzy:

Nauczyciele bibliotekarze

Kontakt

Zespół Szkół nr 1 im. gen. Józefa Bema w Ciechanowie
023-673-25-29
sekretariat@zs1.com.pl