Znak jakości szkoły - Tarcza PERSPEKTYW

Po raz czwarty z rzędu Technikum nr 1 w Ciechanowie znalazło się wśród 300 najlepszych techników w Polsce, sklasyfikowanych w Rankingu Szkół Ponadgimnazjalnych PERSPEKTYWY 2019 i przysługuje mu tytuł „Brązowej Szkoły 2018”.

Rekrutacja

Dowiedz się więcej o zasadach panujących podczas rekrutacji kandydatów na uczniów do naszej szkoły.

CISCO Academy

Technikum nr.1 im. Gen. Józefa Bema w Ciechanowie uczestniczy od roku 2012 w programie Akademii CISCO. Uczestnicy zajęć mogą szkolić się w kilku dostępnych kursach, całkowicie za darmo.

Projekty dofinansowane z UE

W tym miejscu znajdują się informacje na temat projektów dofinansowanych z UE realizowanych w ZS1 w Ciechanowie

KIERUNKI KSZTAŁCENIA

Technik Informatyk

W ramach nauki zawodu uczeń zdobywa wiedzę i umiejętności w zakresie: posługiwania się systemami operacyjnymi, obsługi oprogramowania użytkowego i diagnostycznego, .... (kliknij ikonę po więcej)

Technik Teleinformatyk

W ramach nauki zawodu uczeń zdobywa wiedzę na temat central telefonicznych,sieci teleinformatycznych, sieci komputerowych ... (kliknij ikonę po więcej)

Technik Elektryk

W ramach nauki zawodu uczeń zdobywa wszechstronną wiedzę i umiejętności w zakresie: pomiarów elektrycznych, wykonywania prac montażowych urządzeń i instalacji elektrycznych, eksploatacji ... (kliknij ikonę po więcej)

Technik Energetyk

W ramach nauki zawodu uczeń zdobywa wiedzę i umiejętności w zakresie: nadzorowania przebiegu procesów wytwarzania energii, prowadzenia gospodarki paliwowej,.... (kliknij ikonę po więcej)

Technik Logistyk

W ramach nauki zawodu uczeń zdobywa wiedzę na temat planowania, organizacji, kierowania i kontroli przemieszczania towarów od producenta do konsumenta wykorzystując informacje płynące z rynku w ... (kliknij ikonę po więcej)

Technik Cyfrowych Procesów Graficznych

W trakcie nauki uczeń zdobywa wiedzę na temat tworzenia kompozycji projektów, projektowania oraz redagowanie publikacji i druków, projektowanie i realizację witryn www.... (kliknij ikonę po więcej)

Klawiaturowe Wyzwanie Konkurs Ogólnopolski.

W tym roku organizowana jest VI Edycja. W dotychczasowych edycjach wzięły udział setki osób z całej Polski.
Organizatorem Konkursu jest Stowarzyszenie Interinfo Polska - organizacja non-profit działająca na rzecz popularyzacji umiejętności metodycznego pisania na klawiaturze.
Konkurs skierowany jest dla osób w każdym wieku chcących sprawdzić lub poprawić swoje umiejętności pisania na klawiaturze rywalizując z uczestnikami z całego kraju.
 
Najlepsi zawodnicy w każdej kategorii wiekowej otrzymają dyplomy i nagrody ufundowane przez Stowarzyszenie Interinfo Polska oraz sponsorów. Dyplomy otrzymają również Drużyny Szkolne, które zajmą pierwsze trzy miejsca w rankingu drużyn szkolnych. Trzech najlepszych zawodników w każdej z kategorii wiekowych otrzyma nagrody w postaci kart podarunkowych do sklepów Media Expert. Dodatkowo, laureaci otrzymają możliwość dofinansowania udziału w Internet Contest.
 
Naszą szkołę reprezentuje mocna ekipa licząca aż 9 osób – życzymy powodzenia indywidualnie oraz drużynowo.
 

Marcin Ropelewski

KONKURS BOŻONARODZENIOWY

 

Zasady uczestnictwa:

 • konkurs adresowany jest do wszystkich uczniów
 • uczniowie wykonują pracę wybraną spośród poniższych:
 • stroik bożonarodzeniowy
 • bombka
 • choinka
 • kartka świąteczna
 • aniołek
 • inne, do konsultacji z organizatorami
 • prace należy składać do p. Doroty Smolińskiej i p. Moniki Kołakowskiej

do dnia 05.12.2018r.

 • prace konkursowe ozdobią sale klasowe

 

Kryteria oceny:

 • oryginalność kompozycji;
 • estetyka wykonania;
 • wykorzystanie materiałów naturalnych;
 • wkład pracy;

 

Organizatorzy:

 • Dorota Smolińska
 • Monika Kołakowska

Językowy savoir vivre

regulamin szkolnego konkursu  językowego

dla klas pierwszych - obowiązkowo

 

 1. Cele konkursu:
  1. zdiagnozowanie umiejętności i wiadomości z zakresu nauki o języku
  2. rozbudzenie zamiłowania do pięknej polszczyzny;
  3. zachęcenie młodzieży do posługiwania się poprawną polszczyzną na co dzień
 2. Forma konkursu:
  1. ETAP I – klasowy, ma formę pisemną i odbędzie się w dniach 3-7 grudnia 2O18r. Uczniowie indywidualnie piszą test językowy. Przed rozpoczęciem otrzymują informację na temat punktacji i czasu na wykonanie testu. W wyniku I etapu wyłonione zostają trzyosobowe zespoły , które przystępują do rywalizacji w etapie II .
  2. ETAP II – szkolny, drużyny klasowe odpowiadają ustnie lub pisemnie na wylosowane  pytania lub zestawy pytań. Odpowiedzi premiowane są 
 3. Nagrody :

Wszyscy uczestnicy etapu II  otrzymują  dyplomy, a najlepsza drużyna nagrody rzeczowe.

 

Organizatorzy konkursu:

Dorota Smolińska

Monika Kołakowska

 

Regulamin szkolnego konkursu polonistycznego

100 pytań z literatury na 100 – lecie niepodległości Polski

Cele:

 • Upamiętnienie obchodów 100-lecia odzyskania niepodległości przez Polskę;
 • Budowa postaw patriotycznych wśród dzieci i młodzieży;
 • Powtórzenie treści lektur z II i IV etapu edukacyjnego
 • Pogłębianie wiedzy z języka polskiego w zakresie lektur obowiązujących na egzaminie maturalnym
 • Promowanie czytelnictwa
 • Inspirowanie zainteresowań literackich wśród młodzieży,
 • Popularyzacja klasycznych dzieł polskiej i światowej literatury.

 

Adresaci konkursu:

 • Uczniowie klas maturalnych ZS nr 1 im. gen. J. Bema w Ciechanowie

 

Termin konkursu:

 • Listopad/grudzień 2018r.

 

Zasady uczestnictwa:

 • Konkurs ma formę stu pytań z zakresu lektur szkolnych obowiązujących na egzaminie maturalnym z języka polskiego zgodnie z programem nauczania dla uczniów gimnazjum i szkół ponadgimnazjalnych.
 • Jest to test wyboru, podzielony na zestawy.
 • Wyniki zostaną ogłoszone na stronie internetowej szkoły.
 • Przewidywane są nagrody dla zdobywców pierwszych trzech miejsc.

 

Organizatorzy:

 • Monika Kołakowska
 • Dorota Smolińska

Ogólnopolska olimpiada spedycyjno - logistyczna

12 uczniów naszej szkoły wzięło udział w Ogólnopolskiej Olimpiadzie Spedycyjno- Logistycznej, która odbyła się 16 listopada 2018r. Najwyższe wyniki w etapie szkolnym uzyskali : Karolina Pawłowska, Mateusz Ziemiński i Mariusz Matuszewski. Informacje dotyczące zakwalifikowania uczniów do kolejnego etapu zostaną przedstawione 30 listopada  2018. Gratulujemy wyróżnionym.

                                               Beata Wiśniewska

Kontakt

Zespół Szkół nr 1 im. gen. Józefa Bema w Ciechanowie
023-673-25-29
sekretariat@zs1.com.pl