POECI z poezją zawitali do Bema

9 października spotkali się z młodzieżą:

Konrad Sutarski – poeta, inżynier mechanik, działacz polonijny, polityk mniejszościowy i dyplomata, Przewodniczący Ogólnokrajowego Samorządu Mniejszości Polskiej na Węgrzech. Jest współzałożycielem poznańskiej grupy literackiej „Wierzba”, organizatorem pierwszych po wojnie ogólnokształcących festiwali poezji w latach 1957-62.

Od 1965 roku na stałe mieszka w Budapeszcie. W swoim dorobku posiada ponad 20 książek, w tym pięć własnych książek poetyckich. Za całokształt działalności na polu kultury, otrzymał w 1992 roku najbardziej liczącą się na Węgrzech, niepaństwową nagrodę                 im. G. Bethlena.

            Poeta na spotkaniu przeczytał kilka swoich wierszy i w szkole Bema opowiadał o wielkości naszego patrona w historii i kulturze narodu węgierskiego.

  Dariusz Węcławski – nasz lokalny poeta, wydawca, krytyk literacki, działacz społeczny, samorządowiec. W czasie spotkania z młodzieżą poeta zaprezentował najnowsze swoje wiersze. Poezja naszego wielokrotnego gościa  wydaje się bardziej dynamiczna. Artysta „ubiera” znane motywy literackie w nową formę, sięgając po język informatyki czy nauk ścisłych, przez to jest bardziej zrozumiała przez przyszłych informatyków i logistyków.  

DZIĘKUJEMY  POETOM  ZA  LEKCJĘ POEZJI I I  HISTORII

Kontakt

Zespół Szkół nr 1 im. gen. Józefa Bema w Ciechanowie
023-673-25-29
sekretariat@zs1.com.pl