KONKURS WIEDZY O PATRONIE !!!

Cele konkursu:
1. Popularyzowanie wiedzy o życiu i działalności gen. Józefa Bema.
2. Rozwijanie zainteresowań historycznych epoką XIX wieku - czasami powstań narodowowyzwoleńczych.
3. Pogłębianie wiedzy o postaci gen. Józefa Bema, powstaniu listopadowym Wiośnie Ludów.

Konkurs odbędzie się 8:50 dnia 14 marca (czwartek) sala 205.Lista uczniów klas pierwszych Zespołu Szkół Nr 1 biorących udział w konkursie:

I Ti 1
Włodkowski Jan
Biliński Marek
Buczek Jakub
Tetwejer Konrad
Kania Jakub

I Ti 2

Cichalewski Adrian
Jakubowicz Konrad
Czyżewski Rafał

I Te
Gałązka Kacper
Bobiński Mateusz
Głowacki Tomasz
Kozłowski Karol
Witkowski Marcin

I Tl
Roztkowska Martyna
Kowalska Alicja
Konarzewska Klaudia

Kontakt

Zespół Szkół nr 1 im. gen. Józefa Bema w Ciechanowie
023-673-25-29
sekretariat@zs1.com.pl