Akademia CISCO w ZS.1 w Ciechanowie


 

Zespół Szkół nr 1 w Ciechanowie uczestniczy od roku 2012 w programie Akademii CISCO. Uczestnicy zajęć mogą szkolić się w następujących kursach:

 

 

Uczestnicy zajęć mogą szkolić się w następujących kursach:
- IT Essentials - przygotowanie do pracy w serwisie komputerowym
- CCNA Discovery 1 - tworzenie sieci w domu i małym przedsiębiorstwie
- CCNA Discovery 2 - praca w małym i średnim przedsiębiorstwie i dla ISP
- CCNA Discovery 3 - wstęp do routingu i przełączania
- CCNA Discovery 4 - projektowanie i wsparcie dla sieci
- CCNA Exploration 1 - Network Fundamentals
- CCNA Exploration 2 - Routing Protocols and Concepts
- CCNA Exploration 3 - LAN Switching and Wireless
- CCNA Exploration 4 - Accessing the WAN
- CCNA R&S 1 (Routing and Switching) - INTRODUCTION TO NETWORKS
- CCNA R&S 2 - ROUTING AND SWITCHING ESSENTIALS
- CCNA R&S 3 - SCALING NETWORKS
- CCNA R&S 4  - CONNECTING NETWORKS

Program zajęć CISCO IT ESSENTIALS obejmuję: 

 • Wprowadzenie do komputerów osobistych
 • Bezpieczne procedury laboratoryjne
 • Montaż komputera - krok po kroku
 • Podstawy konserwacji i rozwiązywanie problemów
 • Podstawy systemów operacyjnych
 • Podstawy laptopów i urządzeń mobilnych
 • Podstawy drukarek i skanerów
 • Podstawy sieci
 • Podstawowe zabezpieczenia
 •  Umiejętności komunikacyjne

Cisco CCNA Discovery program przewiduje ogólną teorię sieci, doświadczenia i możliwości dla poszukiwania kariery i rozwoju umiejętności miękkich. Program uczy sieci na podstawie wniosku, obejmującego koncepcję sieci w kontekście środowisk sieciowych których uczniowie mogą napotkać w codziennym życiu – od małego biura i biura domowego (SOHO) sieci do bardziej złożonego przedsiębiorstwa i teoretycznych modeli sieciowych później w programie nauczania.

Program zajęć CISCO CCNA Discovery obejmuje: 

 Sieci dla domu i małych przedsiębiorstw

 • Wstęp do komputerów i aplikacji
 • Oprogramowanie komputerów osobistych
 • Podłączenie do sieci
 • Połączenie z Internetem z wykorzystaniem dostawcy usług internetowych
 • Adresacja sieciowa
 • Usługi sieciowe
 • Technologie bezprzewodowe
 • Podstawy zabezpieczeń
 • Rozwiązywanie problemów z siecią

Praca w małym i średnim przedsiębiorstwie lub dla dostawcy usług internetowych

 • Internet i jego zastosowanie
 • Dostawca usług internetowych (ISP) - wsparcie techniczne
 • Planowanie modernizacji sieci
 • Planowanie struktury adresacji
 • Konfiguracja routera ISR
 • Routing
 • Usługi ISP
 • Odpowiedzialność ISP

Wstęp do routingu i przełączania

 • Sieci w przedsiębiorstwie
 • Infrastruktura sieciowa w przedsiębiorstwie
 • Adresowanie
 • Routing
 • Łącza WAN
 • Przełączenie
 • Filtrowanie ruchu za pomocą list kontroli dostępu (ACL)
 • Rozwiązywanie problemów w sieciach

Projektowanie i wsparcie dla sieci

 • Koncepcje projektowania sieci
 • Zbieranie informacji o klientach
 • Wpływ aplikacji na projektowanie sieci
 • Projektowanie adresacji
 • Tworzenie projektu sieci
 • Budowanie i testowanie sieci
 • Wybór sprzętu i planowanie instalacji

Program kursu CCNA R&S (Routing and Switching) składa się z czterech modułów. Materiały dydaktyczne firmy Cisco (w tym testy) dostępne są zarówno w języku polskim jak i angielskim (do wyboru). Zajęcia prowadzone są natomiast w języku polskim.


Poszczególne części kursu CCNA Routing and Switching obejmują następujące zagadnienia:


Moduł I: INTRODUCTION TO NETWORKS (Wprowadzenie do sieci komputerowych)

 1. Poznawanie sieci
 2. Konfiguracja sieciowego systemu operacyjnego (IOS)
 3. Protokoły i komunikacja w sieci
 4. Dostęp do sieci
 5. Ethernet
 6. Warstwa sieciowa
 7. Warstwa transportowa
 8. Adresacja IP
 9. Podsieci IP
 10. Warstwa aplikacji

Moduł II: ROUTING AND SWITCHING ESSENTIALS (Podstawy routingu i przełączania)

 1. Wprowadzenie do sieci przełączanych
 2. Podstawowe idee i konfiguracja przełączania
 3. VLAN
 4. Koncepcje routingu
 5. Routing między VLAN-ami
 6. Routing statyczny
 7. Routing dynamiczny
 8. Protokół OSPF jednoobszarowy
 9. Listy kontroli dostępu (ACL)
 10. DHCP
 11. Translacja adresów dla IPv4

Moduł III: SCALING NETWORKS (Skalowanie sieci komputerowych)

 1. Wprowadzenie do skalowania sieci komputerowych
 2. Redundancja w sieciach LAN
 3. Agregacja łączy
 4. Sieci bezprzewodowe
 5. Dostrajanie i rozwiązywanie problemów OSPF jednoobszarowego
 6. OSPF wieloobszarowy
 7. EIGRP
 8. Zaawansowana konfiguracja i rozwiązywanie problemów EIGRP
 9. Obrazy IOS i licencjonowanie

Moduł IV: CONNECTING NETWORKS (Dostęp do sieci rozległych (WAN))

 1. Hierarchiczne projektowanie sieci
 2. Przyłączanie do sieci WAN
 3. Protokół PPP
 4. Protokół Frame Relay
 5. Translacja adresów IPv4 (NAT)
 6. Rozwiązania szerokopasmowe (xDSL)
 7. Połączenia site-to-site (VPN)
 8. Monitorowanie sieci (SNMP, Netflow)
 9. Postępowanie awaryjne w sieci (troubleshooting)

Czterech nauczycieli uzyskało kwalifikacje instruktorów i prowadzić będą szkolenia IT ESSENTIALS, trzech nauczycieli ma uprawnienia instruktorskie CCNA Discovery, CCNA Exploration oraz CCNA Routing & Switching.

W ramach akademii nasi uczniowie mogą bezpłatnie przystępować do kursu IT Essentials. Kurs IT Essentials PC Hardware and Software jest autoryzowanym szkoleniem przygotowującym do zdawania egzaminu certyfikacyjnego CompTIA A+. Szkolenie umożliwia zdobycie certyfikatu Cisco IT Essentials. Certyfikaty CISCO są poszukiwanym przez pracodawców z branży IT potwierdzeniem wysokich kwalifikacji zawodowych.

Kontakt

Zespół Szkół nr 1 im. gen. Józefa Bema w Ciechanowie
023-672-48-24
sekretariat@zs1.com.pl