Znak jakości szkoły - Tarcza PERSPEKTYW

Po raz czwarty z rzędu Technikum nr 1 w Ciechanowie znalazło się wśród 300 najlepszych techników w Polsce, sklasyfikowanych w Rankingu Szkół Ponadgimnazjalnych PERSPEKTYWY 2019 i przysługuje mu tytuł „Brązowej Szkoły 2018”.

Rekrutacja

Dowiedz się więcej o zasadach panujących podczas rekrutacji kandydatów na uczniów do naszej szkoły.

CISCO Academy

Technikum nr.1 im. Gen. Józefa Bema w Ciechanowie uczestniczy od roku 2012 w programie Akademii CISCO. Uczestnicy zajęć mogą szkolić się w kilku dostępnych kursach, całkowicie za darmo.

Projekty dofinansowane z UE

W tym miejscu znajdują się informacje na temat projektów dofinansowanych z UE realizowanych w ZS1 w Ciechanowie

KIERUNKI KSZTAŁCENIA

Technik Informatyk

W ramach nauki zawodu uczeń zdobywa wiedzę i umiejętności w zakresie: posługiwania się systemami operacyjnymi, obsługi oprogramowania użytkowego i diagnostycznego, .... (kliknij ikonę po więcej)

Technik Teleinformatyk

W ramach nauki zawodu uczeń zdobywa wiedzę na temat central telefonicznych,sieci teleinformatycznych, sieci komputerowych ... (kliknij ikonę po więcej)

Technik Elektryk

W ramach nauki zawodu uczeń zdobywa wszechstronną wiedzę i umiejętności w zakresie: pomiarów elektrycznych, wykonywania prac montażowych urządzeń i instalacji elektrycznych, eksploatacji ... (kliknij ikonę po więcej)

Technik Energetyk

W ramach nauki zawodu uczeń zdobywa wiedzę i umiejętności w zakresie: nadzorowania przebiegu procesów wytwarzania energii, prowadzenia gospodarki paliwowej,.... (kliknij ikonę po więcej)

Technik Logistyk

W ramach nauki zawodu uczeń zdobywa wiedzę na temat planowania, organizacji, kierowania i kontroli przemieszczania towarów od producenta do konsumenta wykorzystując informacje płynące z rynku w ... (kliknij ikonę po więcej)

Technik Cyfrowych Procesów Graficznych

W trakcie nauki uczeń zdobywa wiedzę na temat tworzenia kompozycji projektów, projektowania oraz redagowanie publikacji i druków, projektowanie i realizację witryn www.... (kliknij ikonę po więcej)

Wojska Obrony Terytorialnej - spotkanie 11.12.2017

Razem przeciw AIDS

8 grudnia w naszej szkole obchodzony był światowy Dzień Walki z AIDS, przypadający na dzień 1 grudnia. Celem przedsięwzięcia było zachęcanie uczniów do zdobywania i pogłębiania wiedzy na temat tej choroby, ale także kształtowanie poczucia tolerancji. Organizatorem była pielęgniarka szkolna, pani Halina Stołowska. W ramach akcji odbyło się spotkanie dla uczniów wybranych klas pierwszych (TI, TL, TT, TC), którzy obejrzeli montaż słowno-muzyczny poświęcony problemowi AIDS i tolerancji. Przygotowali ją uczniowie klasy 2TI oraz 2i pod opieką pani Doroty Smolińskiej. Następnie pani pielęgniarka wyświetliła prezentację multimedialną na temat przyczyn, objawów, przebiegu choroby oraz profilaktyki AIDS. Uczniowie mieli również możliwość obejrzenia materiałów edukacyjnych oraz wystawy pokonkursowej „Razem przeciw AIDS”. Wyróżnienie w tym konkursie zdobyli uczniowie klasy 1 tl, Fryderyk Wargocki i Igor Karol Sadowski.

Zgoda na życie

5 grudnia br. odbyło się w naszej szkole spotkanie na temat transplantacji. Poprowadził je p. Andrzej Lewandowski, należący do fundacji Stowarzyszenie Sportu po Przeszczepie. Adresatami prelekcji byli nasi najstarsi uczniowie,tegoroczni maturzyści - jako osoby wkraczające w dorosłość powinni mieć świadomość swoich decyzji.          

Prelegent opowiadał młodzieży, czym jest ta jedna z trudniejszych dziedzin współczesnej medycyny i jakie są korzyści i zagrożenia, wynikające z transplantacji. Zachęcał młodzież do podejmowania świadomych decyzji, dotyczących zgody na pobranie tkanek i narządów do przeszczepienia po śmierci. Nasi uczniowie otrzymali ulotki z instrukcją, jak można dokonać tej „zgody na życie”.

Uczniowie Bema na Akademickich Targach Pracy

Dnia 6 grudnia 2017 roku uczniowie klas IV te i IV ti brali udział w Akademickich Targach Pracy. Organizatorem targów było Biuro Karier "Partner" Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Ciechanowie oraz ciechanowska filia Wojewódzkiego Urząd Pracy w Warszawie. W tym roku targi odbyły się pod hasłem „Niepełnosprawni też chcą pracować”. Zaproszeni pracodawcy, którzy osiągnęli sukces w zatrudnieniu pracowników z niepełnosprawnością przedstawili w formie debaty bariery, które pokonali w reorganizacji własnych firm w celu dostosowania stanowisk pracy do specyficznych potrzeb tej grupy. Adresatami targów byli studenci i młodzież ciechanowskich szkół ponadgimnazjalnych. Targi miały charakter spotkania młodzieży z pracodawcami i instytucjami rynku pracy.

Olimpiada Cyfrowa - wyniki I etapu

Dnia 30 listopada poznaliśmy wyniki I etap ogólnopolskiej Olimpiady Cyfrowej. W I etapie do testu przystąpiło 2 346 osób z 242 szkół z całej Polski. Wśród nich było 9 uczniów klasy 2 i 3 naszego Technikum Informatycznego. Ze względu na tak dużą liczbę Uczestników i Uczestniczek oraz wysoki poziom współzawodnictwa Komitet Główny postanowił – zgodnie z punktem 4.4.11. Regulaminu Olimpiady – przyjąć do II etapu 299 osób, wśród nich są uczniowie Mateusz Wieczorek i Krzysztof Surażyński z klasy 3 Technikum Informatycznego. Serdecznie gratulujemy

Maciej Wojciechowski

Kontakt

Zespół Szkół nr 1 im. gen. Józefa Bema w Ciechanowie
023-673-25-29
sekretariat@zs1.com.pl