"LuzBem"

 

Gazeta szkolna „LuzBem” istnieje od 1995 roku. Opiekę nad nią sprawują obecnie nauczycielki języka polskiego: mgr Dorota Smolińska i mgr Monika Kołakowska. Ostatnią stronę, czyli „LuzBem in English”, opieką merytoryczną objęły anglistki: mgr Anna Kuskowska i mgr Anna Cejmer.

Gazeta jest ważnym nośnikiem informacji, sposobem na rozwijanie zainteresowań i umiejętności literackich oraz dziennikarskich uczniów naszej szkoły. W zakres działalności „LuzBema” wchodzi nie tylko redagowanie i wydawanie kolejnych numerów, ale również organizowanie wielu akcji – np. koncertów charytatywnych, konkursów literacko – plastycznych. Uczniowie należący do redakcji biorą również udział w warsztatach dziennikarskich, Płońskich Spotkaniach Mediów Lokalnych czy cyklicznych spotkaniach „Z Bibliotecznej Półki”, organizowanych przez Bibliotekę Regionalną w Ciechanowie.

Wydawanie gazety szkolnej to nie tylko ciężka, rzetelna praca, zdobywanie nowych doświadczeń, rozwijanie pasji, ale również dużo radości i satysfakcji.

Przy gazetce działa również koło dziennikarskie – na tych zajęciach uczniowie pod czujnym okiem opiekunek gazetki, ale również zapraszanych dziennikarzy lokalnych mediów i korektorów prasowych rozwijają swoje umiejętności i szlifują talenty.

 

Aktualne numery:

1. Grudzień 2017

2. Listopad 2017

Wydania archiwalne:

1. Grudzień 2013 - Pobierz

2. Listopad 2013 - Pobierz

3. Październik 2013 - Pobierz

4. WYDANIE SPECJALNE - DNI PATRONA 2015 

5. WYDANIE - Marzec 2015

6. WYDANIE SPECJALNE - DNI PATRONA 2016 

Kontakt

Zespół Szkół nr 1 im. gen. Józefa Bema w Ciechanowie
023-672-48-24
sekretariat@zs1.com.pl