Kierunki kształcenia w roku 2022/2023

 KIERUNKI KSZTAŁCENIA

 

 • Technik programista
 • Technik informatyk
 • Technik logistyk - oddział przygotowania wojskowego
 • Technik elektryk
 • Technik przemysłu mody z elementami kosmetologii 

 

351406 TECHNIK PROGRAMISTA

Programista to jeden z najlepiej zarabiających i najbardziej poszukiwanych na rynku pracy zawodów. Aby nim zostać, potrzeba kwalifikacji i umiejętności.
Technik programista jest znakomitym wyborem drogi życiowej dla wszystkich, którzy z ciekawością patrzą na komputery, oraz nie przerażają ich przedmioty ścisłe.
Programowanie to nie tylko pieniądze, to ciekawa pasja dająca m. in. możliwość programowania robotów, pisania gier 3D, aplikacji mobilnych, desktopowych.

Uczniowie, którzy podejmą naukę na nowym kierunku zdobędą wiedzę teoretyczną i umiejętności praktyczne z kwalifikacji zawodowych w zakresie projektowania baz danych i stron internetowych oraz programowania i testowania aplikacji. Będą tworzyć programy w najpopularniejszych obecnie językach tj. Python, C++, JavaScript, PHP, a także znajomości innych języków tj. SQL (przydatnego do tworzenia i zarządzania relacyjnymi bazami danych), HTML 5 i CSS (wykorzystywanych do tworzenia stron internetowych).

 

INF.03. Tworzenie i administrowanie stronami internetowymi oraz bazami danych

 Uczeń, zdobywając tę kwalifikację, będzie potrafił:

 • Tworzyć i administrować bazy danych;
 • Tworzyć strony i aplikacje internetowe.

 

INF.04. Projektowanie, programowanie i testowanie aplikacji

 Uczeń, zdobywając tę kwalifikację, będzie potrafił:

 • Projektować, programować i testować zaawansowane aplikacje webowe;
 • Projektować, programować i testować aplikacje desktopowe;
 • Projektować, programować i testować aplikacje mobilne.

 

351203 TECHNIK INFORMATYK

 

Kwalifikacje zawodowe

INF.02. Montaż i eksploatacja systemów komputerowych, urządzeń peryferyjnych i sieci

INF.03. Programowanie, tworzenie i administrowanie stronami internetowymi i bazami danych

 

Korzyści:

® szkolenia z Akademii Cisco,

® przygotowanie do uzyskania certyfikatu zawodowego Cisco Certified Networking Associate (CCNA),

® program kursu CCNA R&S (Routing and Switching, Connecting Networks, Introduction to Networks),

® możliwość korzystania z profesjonalnie wyposażonych pracowni komputerowych.

 

Przygotowanie do wykonywania zadań:

 • diagnozowanie oprogramowania,
 • administrowanie sieciami komputerowymi,
 • projektowanie stron internetowych,
 • tworzenie aplikacji internetowych,
 • projektowanie i tworzenie sieci komputerowych,
 • projektowanie bazy danych,
 • instalowanie oprogramowania,
 • pisanie programów w różnych językach programowania,
 • dobieranie sprzętów do konkretnych sytuacji,
 • podejmowanie i rozliczanie działalności gospodarczej.

 

Możliwość zatrudnienia jako:

 • administrator sieci,
 • helpdesk - informatyk wsparcia użytkowników,
 • konsultant/wdrożeniowiec IT,
 • pozycjoner stron internetowych,
 • serwisant sprzętu komputerowego,
 • tester oprogramowania komputerowego,
 • webmaster,

 

333107 TECHNIK LOGISTYK

 

Kwalifikacje zawodowe

 

SPL.01 Obsługa magazynów.

SPL.04 Organizacja transportu.

 

Korzyści:

® rozwijanie umiejętności i zainteresowań w dziedzinie obronności oraz kształtowanie umiejętności wojskowych uczniów,

® możliwość zdobycia dodatkowych kwalifikacji  przydatnych w służbach mundurowych,

® ścisła współpraca z 5 Mazowiecką Brygadą Wojsk Obrony Terytorialnej,

® ćwiczenia praktyczne na terenie jednostki wojskowej,

® zajęcia z samoobrony, szkolenia bojowego, zarządzania bezpieczeństwem, planowaniem i organizowaniem logistyki wojskowej, kursy i szkolenia specjalistyczne, np. pierwszej pomocy.

 

Przygotowanie do wykonywania zadań:

 • zajmowanie się planowaniem i obsługą procesów zaopatrzenia, produkcji, magazynowania, dystrybucji oraz zapewnienie właściwej jakości usługi przy możliwie najniższych kosztach logistycznych,
 • dobieranie środków transportu do realizowanego zadania,
 • dbanie o utrzymanie firmy w optymalnej gotowości do produkcji oraz zapewnienie systemu dystrybucji,
 • wyodrębnianie i monitorowanie kosztów logistyki oraz prowadzenie rozliczenia z klientami, dbanie o efektywność firmy,
 • przygotowywanie i sprawdzanie dokumentów, m.in. finansowych, przewozowych, raportów magazynowych.

 

Możliwość zatrudnienia w:

 • zawodowej służbie wojskowej,
 • terytorialnej służbie wojskowej,
 • innych zawodach mundurowych (straży pożarnej, policji, służbie celnej itp.)
 • działach logistyki przedsiębiorstw przemysłowych, w firmach handlowych, dystrybucyjnych, przewozowych i usługowych,
 • przedsiębiorstwach, firmach transportowo-spedycyjnych.

 

333107 TECHNIK LOGISTYK - Oddział przygotowania wojskowego pod patronatem MON

 

CO TO JEST OPW?

OPW stanowią nową ofertę edukacji wojskowej skierowanej do uczniów szkół ponadpodstawowych. W tym roku kończysz szkołę podstawową i zastanawiasz się nad wyborem szkoły ponadpodstawowej, która wydatnie przyczyni się nie tylko do zdobywanej przez Ciebie wiedzy i niezbędnego wykształcenia, ale także przygotuje i ułatwi ewentualne związanie swojej przyszłości z zawodem żołnierza, w tym m.in. zapewni dodatkowe punkty rekrutacyjne do uczelni wojskowych!? OPW to oferta dla Ciebie.

W JAKICH SZKOŁACH OPW?

Oddziały Przygotowania Wojskowego są nowym rodzajem oddziału w kształceniu ponadpodstawowym, których utworzenie umożliwiła nowelizacja ustawy Prawo oświatowe. Nie jest to projekt Ministerstwa Obrony Narodowej, tylko rozwiązanie oświatowe, za realizację którego odpowiadają organy prowadzące szkoły.

PROGRAM SZKOLENIA

Liczba uczniów w klasie wynosi nie więcej niż 30 osób. Minimalna liczba godzin przewidziana w projekcie na zajęcia realizowane w technikum wynosi 230 godzin nauki. Przewidziano w tym 53 godziny teoretyczne i 177 godzin praktycznych, w tym obóz szkoleniowy. Uczeń w wyniku realizacji programu szkolenia powinien posiąść między innymi wiedzę o podstawowych uwarunkowaniach służby wojskowej, z wybranych zagadnień regulaminów ogólnego, musztry, ceremoniału wojskowego, podstaw wychowania wojskowego, jak również z podstaw szkolenia bojowego, w tym taktyki, szkolenia strzeleckiego, rozpoznania wojskowego, szkolenia inżynieryjno-saperskiego.

KORZYŚCI DLA UCZNIÓW

Wprowadzenie OPW daje możliwość realizowania w szkole ujednoliconego programu, przy wsparciu MON oraz pod jego nadzorem, czego konsekwencją będzie uzyskanie przez uczniów wymiernych korzyści takich, jak:

 • uczestnictwo w obozach i zajęciach specjalistycznych (zajęcia związane ze szkoleniem wojskowym oraz rozszerzona oferta zajęć sportowych) prowadzonych przez doświadczonych instruktorów, w tym możliwość korzystania z obiektów wojskowych (udział w zawodach pomiędzy klasami mundurowymi z całego kraju, m.in. udział w ogólnopolskich mistrzostwach w mustrze paradnej, uczestnictwo w centralnym zlocie klas mundurowych połączonym ze zmaganiami sportowo-wojskowymi);
 • możliwość odbycia skróconej służby przygotowawczej, która stanowi bezpośrednią przepustkę do zawodowej służby wojskowej;
 • zapewnienie dodatkowych punktów rekrutacyjnych przy aplikowaniu do najbardziej prestiżowych akademii wojskowych w kraju oraz w perspektywie zostanie oficerem WP;
  pierwszeństwo w trakcie naboru do Terytorialnej Służby Wojskowej oraz preferencje przy realizacji programu Legia Akademicka skierowanego do studentów cywilnych (zwolnienie z zajęć teoretycznych na uczelni);
 • stałe konsultacje (już w toku realizacji nauki w OPW) z oficerami Wojskowej Komendy Uzupełnień w zakresie możliwości przyjęcia do służby wojskowej oraz wskazywania możliwości podjęcia służby wojskowej adekwatnie do potrzeb Sił Zbrojnych, uwarunkowań                                             i predyspozycji kandydata.

DOFINANSOWANIE UCZNIA I SZKOŁY

MON udziela dotacji celowej organowi prowadzącemu szkołę, która prowadzi działalność dydaktyczno-wychowawczą w dziedzinie obronności państwa.

Dofinansowanie przewidziane jest na zakup wyposażenia dla uczniów w formie zestawu umundurowania oraz wyposażenia dla szkoły między innymi: hełmy ochronne, busole lub kompasy, kamizelki taktyczne, repliki broni palnej, kabury do replik, maski przeciwgazowe czy nosze i zestawy medyczne, z których uczniowie będą korzystać podczas zajęć praktycznych.

Taka dotacja udzielona jest  w pierwszej klasie i ewentualnie również przysługiwać będzie na wymianę lub uzupełnienie zniszczonego umundurowania w trakcie trwania nauki.

 

 

311303 TECHNIK ELEKTRYK

 

Kwalifikacje zawodowe

ELE.02 – Montaż, uruchamianie i konserwacja instalacji, maszyn i urządzeń elektrycznych.

ELE.03 – Eksploatacja maszyn, urządzeń i instalacji elektrycznych.

 

Korzyści:

® możliwość zdobycia uprawnień eksploatacyjnych SEP do 1 kV, niezbędnych do podjęcia pracy  

     przy instalacjach i urządzeniach elektrycznych.

® przygotowanie do studiów na pokrewnych kierunkach oraz do pracy w zawodzie.

 

Przygotowanie do wykonywania zadań:

 • montowanie i uruchamianie urządzeń elektrycznych na podstawie dokumentacji technicznej,
 • wykonywanie i uruchamianie instalacji elektrycznych na podstawie dokumentacji technicznej,
 • lokalizowanie i usuwanie uszkodzeń maszyn, urządzeń i instalacji elektrycznych,
 • ocenianie stanu technicznego urządzeń i instalacji elektrycznych po montażu i naprawie,
 • montowanie i naprawianie układów sterowania i zabezpieczeń maszyn i urządzeń elektrycznych,
 • dobieranie, montowanie i sprawdzanie działania środków ochrony przeciwporażeniowej.

 

Możliwość zatrudnienia w:

 • elektrowniach, zakładach energetycznych, kopalniach, hutach, na kolei,
 • firmach naprawiających sprzęt elektryczny,
 • firmach handlowych zajmujących się sprzedażą osprzętu elektrycznego,
 • firmach projektujących i montujących instalacje alarmowe,
 • we własnej firmie prowadzącej działalność gospodarczo-usługową (np. naprawa sprzętu

     gospodarstwa domowego, usługi elektroinstalacyjne, itp.).

 

 

 

3119441 TECHNIK PRZEMYSŁU MODY z elementami kosmetologii

 

Korzyści:

® zdobycie umiejętności i wiedzy z zakresu konstrukcji i modelowania odzieży

® zdobycie umiejętności i wiedzy z zakresu materiałoznawstwa odzieżowego, technologii wytwarzania i prezentowania ubiorów

® obsługa komputerowego systemu projektowania i przygotowania produkcji odzieży

® umiejętność obsługi maszyn i urządzeń stosowanych podczas wytwarzania wyrobów odzieżowych

® warsztaty modowe w Wyższej Szkole VIAMODA w Warszawie

® zdobycie umiejętności elementów kosmetologii: podstawy wizażu i stylizacji paznokci

 

Przygotowanie do wykonywania zadań:

 • projektowanie odzieży
 • opracowywanie dokumentacji wyrobów odzieżowych
 • wytwarzanie wyrobów odzieżowych
 • organizowanie i kontrolowanie procesów wytwarzania wyrobów odzieżowych
 • prowadzenie działań związanych z marketingiem mody.

 

Możliwość zatrudnienia:

 • pracownia projektowa odzieży
 • kreator i stylista mody w mediach
 • kostiumograf filmowy i teatralny
 • produkcja i tworzenie marki odzieżowej
 • branża modowa – domy mody i pokazy kolekcji
 • własna działalność w branży odzieżowej

 

 

311 941 Technik Przemysłu Mody z elementami kosmetologii: Wizaż i Pielęgnacja Urody oraz Stylizacja paznokci

W trakcie nauki na kierunku Technik przemysłu  mody zdobędziesz wiedzę i umiejętności w zakresie:

 • projektowania i stylizacji ubiorów
 • konstruowania i modelowania formy odzieży
 • technologii wytwarzania i prezentowania ubiorów
 • zasad działania firmy odzieżowej, tworzenia własnych kolekcji,
 • opracowywania dokumentacji wyrobów odzieżowych
 • organizowania procesów wytwarzania wyrobów odzieżowych
 • prowadzenia działań związanych z marketingiem mody
 • obsługi programów komputerowych dotyczących projektowania i przygotowania procesu produkcyjnego
 • doboru tkanin i dodatków pod kątem właściwości  oraz przeznaczenia wyrobu
 • planowania działań marketingowych  i sprzedażowych  marki odzieżowej.
 • organizowania profesjonalnych pokazów  mody
 • obsługi  maszyn do wytwarzania wyrobów odzieżowych

Kwalifikacje zawodowe:

 • MOD.03. Projektowanie i wytwarzanie wyrobów odzieżowych
 • MOD.11. Organizacja procesów wytwarzania wyrobów odzieżowych

            Jako absolwent kierunku Technik przemysłu mody będziesz mógł podjąć pracę :

 • w przedsiębiorstwach produkujące odzież
 • w zakładach usług krawieckich
 • w wytwórniach odzieży, dodatków do odzieży, bielizny
 • we własnym zakładzie krawieckim
 • w teatrze, domach kultury
 • w mediach i agencjach fotograficznych jako stylista

Możesz pracować:

 • na stanowisku specjalisty ds. przygotowania produkcji
 • w dziale projektowania wyrobów odzieżowych
 • na stanowisku ds. opracowywania dokumentacji wyrobów odzieżowych
 • na stanowisku ds. wytwarzania wyrobów odzieżowych
 • jako projektant mody – konstruktor odzieży
 • w komórce zarządzania produkcją odzieży
 • jako organizator pokazów mody
 • jako dziennikarz mody
 • jako dekorator witryn – marchandiser

W PRZEMYŚLE MODOWYM POWSTAJĄ WCIĄŻ  NOWE ATRAKCYJNE STANOWISKA NAKIEROWANE NA ROZWÓJ  DLA PASJONATÓW I OSÓB KREATYWNYCH.

 

 

 

 

 

 

 

ATUTY NASZEJ SZKOŁY:

 

 • tytuł Srebrnej Tarczy 2020 wg rankingu „Perspektyw”,
 • realizacja projektów finansowanych ze środków UE - „BEM” w Ciechanowie szkołą przyszłości
 • możliwość korzystania z profesjonalnie wyposażonych pracowni specjalistycznych,
 • zajęcia dodatkowe rozwijające zainteresowania, przygotowujące do egzaminów zawodowych i maturalnych oraz dydaktyczno – wyrównawcze,
 • stypendia dla najlepszych uczniów,
 • współpraca z różnymi zakładami w ramach praktyk zawodowych: ENERGA - OPERATOR S.A., SOFIDEL, BAUER S.A.