Wywiadówki

 

SPOTKANIA Z RODZICAMI
w roku szkolnym 2021/2022

06-07.09.2021 (klasy I i II)

11.10.2021 (klasy III i IV)

15.11.2021

24.01.2022

21.03.2022

30.05.2022