Kalendarz roku 2020-21

Kalendarz roku 2021/2022

 

 

Rozpoczęcie zajęć dydaktyczno-wychowawczych

1 września 2021 r.

 

Zakończenie I semestru

10 grudzień 2021

Zimowa przerwa świąteczna

23 - 31 grudnia 2021 r.

 

 

Ferie zimowe

 31 stycznia - 13 lutego 2022 r. 

 

Wiosenna przerwa świąteczna

14 kwietnia – 19 kwietnia 2022 r.

Zakończenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych w klasach (semestrach) programowo najwyższych liceów

29 kwietnia 2022 r.

Zakończenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych w szkołach

 

24 czerwca 2022 r.

Ferie letnie

 

25 czerwca - 31 sierpnia 2022 r.