Kalendarz roku 2020-21

Kalendarz roku 2020/2021

 

Rozpoczęcie  roku  szkolnego

01.09.2020r (wtorek)

Dzień Edukacji  Narodowej

14.10.2020r (środa)

Wszystkich  Świętych

01.11.2020r (niedziela)

Narodowe  Święto  Niepodległości

11.11.2020r (środa)

Zimowa  przerwa  świąteczna

23 - 31 grudnia 2020 (czwartek)

Święto  Trzech  Króli

06.01.2021r (środa)

Koniec pierwszego semestru

Pierwszy piątek po 10-tym grudnia 2020r tj. 11.12.2020r

Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie

12.01.2021r Etap  pisemny (wtorek)

11.01.2021r – 19.02.2021r Etap praktyczny                          

Ferie  zimowe

18 - 31 stycznia 2021 r

Wiosenna  przerwa  świąteczna

01.04 – 06.04.2021r

Zakończenie roku szkolnego w klasach maturalnych

30 kwietnia 2021r

Egzamin maturalny

Od 04 maja 2021r do 21 maja 2021r

Część pisemna  egzaminu

Od 4 maja 2021r do 21 maja 2021r

Część ustna egzaminu – język polski

Od  07 maja – 22 maja 2021r

Część ustna egzaminu języki obce

Święto Pracy – 1 Maja

01.05.2021r (sobota)

Święto Konstytucji   - 3 Maja

03.05.2021r (poniedziałek)

Boże Ciało  - dzień wolny

03.06.2021r (czwartek)

Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie

22.06.2021r Etap  pisemny

21.06.2021r – 08.07.2021r  Etap praktyczny

Zakończenie  zajęć  dydaktyczno – wychowawczych

25.06.2021r

Wakacje

26.06.2021r – 31.08.2021r

Egzamin maturalny w terminie poprawkowym

Część  pisemna   24.08.2021 (wtorek)

Część ustna 23-24.08.2021

 

Kontakt

Zespół Szkół nr 1 im. gen. Józefa Bema w Ciechanowie
023-672-48-24
sekretariat@zs1.com.pl