Pokolenie Jana Pawła II

13 października br. wolontariusze z naszej szkoły pod opieką ks. Michała zbierali ofiary na stypendia fundacji ,,Dzieło Nowego Tysiąclecia” dla zdolnej, niezamożnej młodzieży. Fundacja ta to pokłosie pielgrzymki Jana Pawła II do Polski w 1999 roku. Dzięki zainteresowaniu mieszkańców naszego miasta dołożyliśmy się w myśl Papieża Polaka do budowy  tzw. ,,żywego pomnika” - będą nim uzdolnieni młodzi ludzie z małych miast i wsi, znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej, którzy poprzez stypendia dostaną szansę na lepszą edukację i rozwój zainteresowań.