APEL PODSUMOWUJĄCY ISEMESTR

13 grudnia 2018r. odbył się apel podsumowujący osiągnięcia uczniów w I semestrze roku szkolnego 2018/2019.  Mieliśmy zaszczyt gościć na nim panów: Michała Magdziarza - Dyrektora generalnego Oddziału  Płock  ENERGA Operator S.A., Krzysztofa Niemierzyckiego - Dyrektora Rejonu Dystrybucji Ciechanów ENERGA Operator S.A. oraz Romana Olszewskiego, który reprezentuje  Stowarzyszenie Elektryków Polskich.

Na niniejszym spotkaniu dyrektor szkoły, pani Krystyna Ślubowska poinformowała, że za najwyższe wyniki w nauce i zaangażowanie w życie szkoły uczennica  kl. III tl, Karolina Pawłowska, otrzymała stypendium Prezesa Rady Ministrów. Uroczystość odbyła się 23 listopada w Oranżerii Muzeum Romantyzmu w Opinogórze. Uczennica otrzymała to niezwykłe wyróżnienie z rąk  Mazowieckiego Wicekuratora Oświaty P. Doroty Skrzypek  na uroczystości wręczania stypendiów Premiera.

Za wysokie wyniki w nauce 7 naszych uczniów zostało uhonorowanych stypendiami Marszałka województwa Mazowieckiego.                                           Są to: Jarzębowski Mateusz IVti2, Pawłowska Karolina, Radecki Łukasz IIIti, Surażyński Krzysztof IVti, Święcki Dawid IVte, Ziemiński Mateusz IIItl, Żakowski Adam IIIti.

Na wyróżnienie zasługują także uczniowie, którzy wzięli udział w konkursach i olimpiadach ogólnopolskich, konkursach szkolnych i międzyszkolnych oraz podejmują inne ważne inicjatywy na rzecz rozwoju szkoły, takich jak: 

 • Ogólnopolska Olimpiada Spedycyjno-Logistyczna, organizowana przez Wydział Ekonomiczny Uniwersytetu Gdańskiego. Do etapu okręgowego zakwalifikowało się 5 osób. Przygotowywała P. Beata Wiśniewska
 • Ogólnopolska Olimpiada Logistyczna - do etapu okręgowego zakwalifikowały się 3 osoby z III i IV klasy. Przygotowywała P. Donata Jóźwiak
 • Olimpiada "Warto wiedzieć więcej o ubezpieczeniach społecznych" - do etapu wojewódzkiego zakwalifikowało się 3 uczniów. Przygotowywała P. B. Wiśniewska
 • Ogólnopolska Olimpiada Cyfrowa – 3 uczniów zakwalifikowało się do II etapu
 • Olimpiada Wiedzy o Mediach - 1 uczeń zakwalifikował się do etapu woj. Grudnia. Przygotowywała p.D. Smolińska

Odbyły się eliminacje szkolne  Ogólnopolskiego Konkursu Polonistycznego "Fraszka" - szkolny koordynator P. Monika Kołakowska.

Młodzież angażuje się w konkursach szkolnych i pozaszkolnych. Najważniejsze z nich to:

 • Konkurs literacko-fotograficzny "Wakacyjne wspomnienia" - P. Kołakowska i P. Smolińska
 • konkurs bożonarodzeniowy - P. Kołakowska i P. Smolińska
 • konkurs dla klas pierwszych "Językowe savoir vivre" - P. Kołakowska i P. Smolińska, I miejsce klas Itl
 • Konkurs matematyczny pod hasłem "10x10 zadań na 100-lecie Odzyskania niepodległości" Przygotowywały: P. A. Surażyńska i P. J. Kazimierczak.
 • Szkolny Konkurs Fotograficzny "Książka i ja" - wyróżnienie dla ucznia kl. IVti
 • konkurs szkolny z pierwszej pomocy przedmedycznej - H. Stołowska

Inne wyróżnienia:

 • konkurs na plakat o tematyce HIV - organizator P. M. Kołakowska i P. H. Stołowska
 • aktywny udział i bardzo dobre rezultaty w Internetowej Grze Giełdowej o zasięgu ogólnopolskim - P. D. Jóźwiak.

Na niniejszym apelu nie bez powodu znaleźli się przedstawiciele Energii Operator s.a. Firma objęła patronat nad klasami technik elektryk w naszej szkole.  Ufundowała nagrody rzeczowe, stypendia dla najlepszych uczniów oraz doposażyła pracownię elektryczną w sprzęt specjalistyczny i pomoce dydaktyczne.

Kontakt

Zespół Szkół nr 1 im. gen. Józefa Bema w Ciechanowie
023-673-25-29
sekretariat@zs1.com.pl