311911 technik cyfrowych procesów graficznych

311911 technik cyfrowych procesów graficznych

Kwalifikacje zawodowe:

A. 54. Przygotowywanie materiałów graficznych do procesu drukowania.

A. 25. Wykonywanie i realizacja projektów multimedialnych.

A. 55. Drukowanie cyfrowe.

Główne zadania i wykonywane czynności:

-        Technik cyfrowych procesów graficznych przygotowuje i opracowuje różnego rodzaju projekty graficzne o charakterze informacyjnym i reklamowym.

-        Przygotowuje publikacje i prace graficzne do drukowania, między innymi wykonuje poprawki w układzie tekstu i oprawie graficznej danego materiału, korektę kolorów w plikach graficznych, dostosowuje wymiary otrzymanych materiałów, grafik tak, aby uzyskać pożądany efekt.

-        Obsługuje cyfrowe systemy produkcyjne stosowane w poligrafii. Przygotowuje i opracowuje prezentacje graficzne i multimedialne. Wykonuje i wdraża internetowe projekty multimedialne.

-        Drukuje przygotowane wcześniej materiały.

Technik cyfrowych procesów graficznych powinien mieć podstawową wiedzę w zakresie grafiki, obsługi komputera wraz z oprogramowaniem edytorskim, graficznym, technik malarskich, graficznych, typografii, podstaw fotografii oraz grafiki (przestrzennej).

Miejscem pracy technika cyfrowych procesów graficznych jest pomieszczenie biurowe w agencjach reklamowych, studiach graficznych, koncernach produkujących własne materiały graficzne, studiach telewizyjnych, wydawnictwach. Osoba na tym stanowisku wykorzystuje w pracy swoje zdolności manualne oraz zmysł estetyczny i wiedzę z dziedziny sztuk pięknych. Może tworzyć ogólne wizje dużych projektów lub kampanii reklamowych. Praca ma charakter zadaniowy, dlatego ważna jest umiejętność organizacji czasu pracy. Podstawowym narzędziem pracy technika cyfrowych procesów graficznych jest komputer, urządzenia peryferyjne, takie jak np. skaner, drukarka, aparat cyfrowy oraz specjalistyczne oprogramowanie komputerowe do tworzenia grafiki.

Kontakt

Zespół Szkół nr 1 im. gen. Józefa Bema w Ciechanowie
023-672-48-24
sekretariat@zs1.com.pl