Laboratorium ECDL

Od  roku 2011 w Naszej szkole istnieje Laboratorium Edukacyjne ECDL numer PL-LAB1010.

Możemy przeprowadzać egzaminy ECDL START, ECDL CORE, ECDL PROFILE.

ECDL CORE sprawdza umiejętności następujące kompetencje (w tym 1 teoretyczny i 6 praktycznych):

1. Podstawy technik informatycznych

2. Użytkowanie komputerów

3. Przetwarzanie tekstów

4. Arkusze kalkulacyjne

5. Bazy danych

6. Grafika menedżerska i prezentacyjna

7. Usługi w sieciach informatycznych

Egzaminy te sprawdzają podstawowe umiejętności, potrzebne zarówno do pracy, jak i coraz częściej w: życiu codziennym każdego obywatela Europy.

 

Certyfikat ECDL jest dokumentem powszechnie akceptowanym przez pracodawców w całej Europie. Służy on do:

· przygotowaniu obywateli Europy do życia w Społeczeństwie Globalnej Informacji;

· podniesieniu poziomu umiejętności wykorzystania mikrokomputerów w pracy zawodowej i życiu codziennym;

· wprowadzeniu i ujednoliceniu bazowego poziomu kwalifikacji, niezależnego od kierunku i poziomu wykształcenia pracowników;

· opracowaniu modelu edukacji w zakresie użytkowania mikrokomputerów;

· umożliwieniu przemieszczania się pracowników pomiędzy krajami w ramach Wspólnoty Europejskiej.

Fakt zdania egzaminów odnotowywany jest przez egzaminatora w Europejskiej Karcie Umiejętności Komputerowych. Następnie jest ona wymieniana na Europejski Certyfikat Umiejętności Komputerowych. Na zdanie wszystkich 7 modułów przeznaczone są 3 lata, liczone od rozpoczęcia pierwszego egzaminu.

Kontakt

Zespół Szkół nr 1 im. gen. Józefa Bema w Ciechanowie
023-672-48-24
sekretariat@zs1.com.pl